Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Koszty windykacji chwilówki

skomentuj

Oto oferta sprzedaży wierzytelności z tytułu chwilówek, skierowana do firm windykacyjnych przez jedną z firm pożyczkowych:

Witam serdecznie,
W imieniu … Sp. z o.o., ogólnopolskiego podmiotu udzielającego krótkoterminowych pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, zwracam się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie zakupu przez Państwa niskonominałowych wierzytelności … o krótkim okresie przeterminowania z bardzo dobrze udokumentowaną wiedzą o sytuacji majątkowej dłużnika. … Sp. z o.o. sprzedaje swoje produkty w ponad 50 placówkach agentów oraz własnych biurach na terenie całej Polski. W bieżącym miesiącu planuje rozpoczęcie udzielania pożyczek pieniężnych za pomocą platformy online. Spółka zamierza poszerzyć sieć sprzedaży do ponad 100 punktów do końca 2012 roku oraz osiągnąć trzykrotny wzrost ilości udzielanych pożyczek w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. Udzielamy pożyczek pieniężnych w kwotach 200-500 zł. Pożyczki są udzielane na okres 28-37 dni. W  przypadku pożyczek na 28 dni kwota do spłaty przez klienta wynosi ok. 405 zł przy pożyczce 300 zł oraz 674 zł przy pożyczce 500 zł. W przypadku, gdy klient nie spłaci pożyczki w terminie 21 dni naliczane są opłaty za wykonywanie czynności egzekucyjnych co powoduje wzrost wierzytelności łącznie do 605 zł przy pożyczce na 300 zł oraz 874 zł przy pożyczce 200 zł. Udzielając pożyczek dokładnie analizujemy sytuację majątkową pożyczkobiorcy m.in. weryfikujemy zatrudnienie. W przypadku wystąpienia przeterminowania podejmujemy działania mające na celu kontakt z klientem. Proponujemy sprzedaż wierzytelności za kwotę pomniejszoną o naliczone opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych tj. 200 zł co w przypadku kwoty wierzytelności 874 zł daje cenę sprzedaży 674 zł, a przy kwocie wierzytelności 605 zł daje cenę sprzedaży 405 zł. Wierzytelności byłyby sprzedawane w terminie 10 dni od upływu 21 dni od terminu spłaty pożyczki tj. maksymalnie 31-dniowe przeterminowanie. W załączeniu przesyłamy przykład dokumentacji, którą Państwo otrzymywaliby od nas przy sprzedaży wierzytelności. W przypadku zainteresowania propozycją proszę o kontakt

W taki oto sposób też powiększane są koszty pożyczkobiorcy (już dłużnika) a zyski firm pożyczkowych. Jest to możliwe gdy w podpisanej z klientem umowie znajduje się odpowiedni zapis dający firmie pożyczkowej (i nie tylko pożyczkowej) możliwość obciążania dłużnika kosztami windykacji pozasądowej i niekomorniczej. Faktyczne koszty własne firmy pożyczkowej związane z działaniami windykacyjnymi na tym etapie są zapewne o wielokrotnie niższe od kosztów naliczonych z tego tytułu dłużnikowi. Z drugiej strony jednak, gdyby pożyczka została zwrócona w terminie który strony umowy pożyczki ustaliły, pożyczkobiorca nie ponosiłby tych kosztów, to jasne.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/09/2014

Skomentuj