Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak to jest z odsetkami

skomentuj

Odsetki mogą obowiązywać za okres trwania umowy oraz mogą być odsetkami za zwłokę w zapłacie roszczenia. Oprocentowanie – odsetki mogą być umowne i maksymalnie wynosić czterokrotność stopy kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim. Takie maksymalne odsetki po upłynięciu terminu zapłaty obowiązują już jako odsetki za zwłokę. Jeżeli strony w umowie nie zastrzegły odsetek, to odsetki nie obowiązują za okres trwania umowy, ale po wygaśnięciu umowy obowiązują rosną odsetki za zwłokę – ustawowe. Te są zaś zmienne, na przykład aktualnie wynoszą trzynaście procent w stosunku rocznym. Jeżeli strony umowy zastrzegły odsetki ale nie podały ich wysokości, to należne są też odsetki ustawowe za okres obowiązywania umowy.

Oprócz jednak oprocentowania nominalnego, w umowach pożyczek stosowane jest też oprocentowanie rzeczywiste, które może znacznie przekraczać oprocentowanie nominalne. Przykładem w tym zakresie może być typowa pożyczka sms której oprocentowanie rzeczywiste w stosunku rocznym przekracza niekiedy dwa tysiące procent. Nie jest to jednakże oprocentowanie lichwiarskie w świetle prawa, gdyż nie chodzi tu o oprocentowanie nominalne. Oprocentowanie rzeczywiste zawyżane jest poprzez doliczanie opłat w formie prowizji i ubezpieczeń pożyczki.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

16/09/2014

kategoria: odsetki

Skomentuj