Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Hipoteka jako zabezpieczenie pożyczki

skomentuj

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki prywatnej to zabezpieczenie mocne, ale nie do końca. Dlaczego – przytaczam tu grzecznościowo udostępnione nam przez partnerski serwis pytanie i poradę. Może to być zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo oferowanego im zabezpieczenia kredytu na nieruchomości kredytobiorcy albo w przypadku pożyczki hipotecznej, banki dodatkowo oceniają także inne elementy zdolności kredytowej klienta. A z drugiej strony – dlaczego tak zwane bez zdolności kredytowej (bez BIK, bez zaświadczeń), są tak drogie pomimo zabezpieczenia hipotecznego (nie wspominając o tych jeszcze droższych – bez hipoteki)

Pytanie: Wiele kredytów i pożyczek jest zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości kredytobiorcy, najczęściej chyba na mieszkaniu. Jak dowiedziałam się hipoteka to jedno z najpewniejszych zabezpieczeń spłaty kredytu. Temat interesuje mnie teraz szczególnie dlatego, że znajoma prosi mnie o pożyczkę prywatną w wysokości 60 tys. zł. Oferuje zabezpieczenie hipoteczne – hipotekę na jej mieszkaniu. Moje pytanie w związku z tym, czy mając tak zabezpieczoną moją ewentualną wierzytelność z tytułu pożyczki mam pewność że odzyskam pieniądze? Czy może wydarzyć się coś (poza oczywiście np. zawaleniem się bloku itp. kataklizmami) że nie odzyskam pożyczki zabezpieczonej hipoteką?

Odpowiedź: Hipoteka to rzeczywiście mocne zabezpieczenie pożyczki jednak nie daje stuprocentowej gwarancji odzyskania pieniędzy. Pomijamy teraz przypadek gdy wartość wierzytelności z odsetkami i kosztami przewyższa wartość hipoteki albo gdy mieszkanie nie znajduje nabywcy na licytacji komorniczej. Skupmy się na pierwszeństwie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie w stosunku do innego rodzaju wierzytelności jak idzie o kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym. Nie jest to najwyższe pierwszeństwo. Zabezpieczenie hipoteczne wyprzedzają kolejno jak idzie pierwszeństwo w zaspokajaniu: koszty egzekucyjne (np. opłaty sądowe, koszty zaliczki na opis i oszacowanie nieruchomości), należności alimentacyjne, należności za pracę za okres trzech miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę oraz renty z tytułu odszkodowania za spowodowanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty pogrzebu dłużnika a także należności zabezpieczone w formie hipoteki morskiej (zgodnie z art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego). Nie można więc wykluczyć tego, że już po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego na Pani rzecz pojawią się inni wierzyciele z wierzytelnościami wyszczególnionymi wyżej. Te wierzytelności będą miały pierwszeństwo przed Panią jako wierzycielem posiadającym zabezpieczenie hipoteczne. Nawet wówczas jeśli wierzytelności te powstaną już po ustanowieniu hipoteki na Pani rzecz. Oczywiście prawdopodobieństwo pojawienia się takich może być niewielkie, znając pożyczkodawcę może sama jest Pani w stanie ocenić takie ryzyko. Jak idzie o innego rodzaju wierzytelności a więc np. inne prywatne pożyczki nie zabezpieczone hipoteką, zarówno pożyczki pozabankowe jak i bankowe, będzie Pani uprzywilejowana w stosunku do takich jako posiadająca zabezpieczenie hipoteczne.

Pomimo zasygnalizowanego w powyższej poradzie ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji jest znikome. Częstszym problemem jest egzekucja do nieruchomości dłużnika która po pierwsze może trwać bardzo długo (nawet latami) zanim dojdzie do licytacji a po drugie, licytacje nieruchomości często nie dochodzą do skutku z powodu braku licytantów a więc z braku chętnych do nabycia nieruchomości. Tak czy inaczej jednak zabezpieczenie hipoteczne oczywiście chroni wierzyciela przed wyłudzeniem pożyczki.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/09/2014

Skomentuj