Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt z emeryturą / rentą

skomentuj

Kredyty nie są przeznaczone tylko dla osób pracujących. Także emeryci i osoby utrzymujące się z renty mogą ubiegać się o pożyczkę. Możliwość otrzymania kredytu (najlepsze gotówkowe są tutaj), tak jak w przypadku osób pracujących, zależy od zdolności kredytowej, jaką wykaże się kredytobiorca. Bank sprawdzi wysokość dochodów, obecne zobowiązania i ogólną sytuację majątkową. Jeżeli świadczenia emerytalne lub rentowe są niskie, raczej nie uzyskamy wysokiego kredytu z rentą na nowe mieszkanie w centrum, ale pożyczka na zagraniczną podróż, sprzęt gospodarstwa domowego lub bieżące wydatki jest jak najbardziej realna. Osoba pobierająca rentę lub emeryturę może podnieść swoją zdolność kredytową poprzez przedstawienie współkredytobiorcy lub poręczyciela. Idąc po kredyt z rentą emeryt/rencista powinien przedstawić dokumenty wykazujące wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz ewentualne obciążenia świadczeń. W praktyce chodzi o ostatni odcinek renty/emerytury, zaświadczenie wydane przez organ wypłacający świadczenie, w którym podana będzie jego miesięczna wysokość lub potwierdzenie z banku o comiesięcznym wpływie świadczenia na konto bankowe kredytobiorcy. Ważne jest aby świadczenie emerytalne/rentowe kończyło się nie wcześniej niż miesiąc przed terminem spłaty ostatniej raty pożyczki.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

15/09/2014

kategoria kredyty gotówkowe

Skomentuj