Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

SKOK-i, postępowanie upominawcze, straty kredytów…

skomentuj

Gdzieś przeczytałem że SKOK-i przynoszą straty, a nie zyski czyli osiągają ujemny wynik finansowy. No, nie dziwi mnie to zbytnio skoro czytam czasem że ten i ów dłużnik SKOK-u otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a nie w nakazowym. Jaka to różnica? Zasadnicza, bo nakaz wydany w postępowaniu nakazowym czyli w nakazówce wystarczy do zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika zarówno gdy jest jeszcze nieprawomocny oraz gdy dłużnik wniesie zarzuty od nakazu.

Taka czynność wielokrotnie przesądza o skutecznej egzekucji i często skutecznie zniechęca dłużnika do wniesienia zarzutów także dlatego że musi on wnieść do sądu stosowną opłatę z tego tytułu. W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dłużnik opłaty nie wnosi a nakaz zostaje uchylony, nie można zabezpieczyć roszczenia jak w nakazówce a gdy wreszcie po wielu miesiącach lub po roku lub jeszcze później wierzyciel wreszcie uzyska tytuł wykonawczy, to często już nie ma ani śladu po jawnym majątku dłużnika, dłużnik nie pracuje i komornik nie ma z czego ściągać długu. A wystarczy tylko aby kredytobiorca wystawił weksel i na podstawie takiego weksla można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nawet wielu prywatnych pożyczkobiorców tak robi, ale jak widać nie SKOK-i, a przynajmniej nie zawsze. Naganne i karygodne moim skromnym zdaniem.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

14/09/2014

kategoria SKOK

Skomentuj