Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jeżeli któraś z rat pożyczki nie zostanie spłacona w terminie… to nic się nie stanie.

skomentuj

W umowie pożyczki strony czasem dokonują zapisu zgodnie z którym zwrot pożyczki następował będzie  w ratach. Takie zapisy są też stosowane w różnego rodzaju zwłaszcza pozasądowych ugodach dotyczących spłaty zadłużenia. Jednak też częstym błędem ze strony wierzyciela jest to, że nie zastrzegł w takim dokumencie iż brak zapłaty którejś z rat bądź choćby jednodniowe spóźnienie się dłużnika z jej zapłatą, powoduje iż cała należność staje się wymagalna. Gdy brak jest tego rodzaju zapisu w umowie, to może powstać wysoce irytująca dla wierzyciela sytuacja. Dłużnik nie spłaca rat – choćby i od samego początku nie wywiązuje się z umowy (ugody) a wierzyciel może wszcząć postępowanie windykacyjne tylko odnośnie tych rat, które zgodnie z umową powinny zostać do dzisiejszego dnia spłacone. A co do rat przyszłych, choć wszystko wskazuje na to, że dłużnik ich też płacił nie będzie,  to wierzyciel nic nie może zrobić a tylko czekać aż kolejne raty staną się wymagalne. Jeżeli suma rat wymagalnych do dnia dzisiejszego jest niewielka, to wierzyciel może mieć problem ze znalezieniem firmy windykacyjnej która przyjęłaby sprawę do windykacji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

13/09/2014

kategoria: umowy

Skomentuj