Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Justyna Rabenda, Stare Czarnkowo. Kwota 8.785 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Justyna Rabenda ur. 1982 r. zam. Stare Czarnkowo. Kwota długu to 8.785 zł. w tym 75 zł. kosztów sądowych, do tego odsetki ustawowe od kwoty 8.710 zł. od dnia 28 września 2007 r. do dnia zapłaty. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 29 maja 2008 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu XII Wydział Gospodarczy. Dług związany jest z prowadzeniem przez dłużniczkę działalności gospodarczej (sklep obuwniczy).

Egzekucja prowadzona przez komornika z Gryfina okazała się niemal całkowicie bezskuteczna (wyegzekwował zaledwie niespełna 143 złote). W piśmie do wierzyciela z dnia 26 października 2011 r. które poprzedziło postanowienie u umorzeniu egzekucji, komornik napisał m.in. co następuje. Dłużnik nie pracuje i nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych. Nie posiada pojazdów mechanicznych. Podczas czynności terenowych ustalono, że zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt dla zainteresowanych nabyciem ww. długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/08/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj