Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: SANDROG Krzysztof Borowy, Przemyśl. Kwota 5.397,40 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik SANDROG Krzysztof Borowy NIP 7952335438, REGON 180590594, ul. Smolki 22 lok. 5, 37-700 Przemyśl. Kwota podstawowa długu to 5.397,40 zł.

Dłużnik na etapie windykacji przedsądowej zobowiązał się pisemnie do spłaty w określonym terminie ale zobowiązania ani w części nie dotrzymał. Dług ten jest stwierdzony sądowym tytułem wykonawczym. Wierzyciel wniósł do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji tej należności ale egzekucja przeciwko Krzysztofowi Borowy okazała się całkowicie bezskuteczna w związku z czym komornik umorzył postępowanie egzekucyjne (wierzyciel może w każdej chwili ponownie wnieść o wszczęcie egzekucji). Dłużnik ten, jak wynika z informacji zawartych w CEIDG, wciąż prowadzi działalność gospodarczą pod wyżej wymienioną firmą, w której przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) to: 49.41.Z Transport drogowy towarów. Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej wierzytelności proszę najpierw o kontakt mailem na adres poczta@pamietnikwindykatora.pl Cenę tego długu można negocjować.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 2]

17/08/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj