Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Dewir Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie. Kwota 9.259,22 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Dewir Sp. z o.o., KRS 0000137837, NIP 9691204430, siedziba: ul. Pułaskiego 3, Siemianowice Śląskie. Kwota 9.259,22 zł. w tym 1.292,00 zł. kosztów sądowej sprawy o zapłatę. Odsetki ustawowe od kwoty 7.967,22 zł. od maja 2009 r. do dnia zapłaty. Wierzyciel dysponuje w tej sprawie prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 10 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VIII Wydział Gospodarczy.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone było dwukrotnie, za każdym razem przez innego komornika i za każdym razem kończyło się całkowicie bezskutecznie. Za drugim razem, przed umorzeniem egzekucji komornik poinformował wierzyciel w piśmie z dnia 03 września 2014 r. między innymi co następuje. Egzekucja z wierzytelności w Urzędzie Skarbowym bezskuteczna z racji braku nadpłaty podatku. Brak też w Urzędzie Skarbowym aktualnego rachunku bankowego tego dłużnika. Spółka nie złożyła zeznania podatkowego CIT-8 o dochodach za 2012 r. W systemie OGNIVO znaleziono rachunki bankowe w dwóch bankach ale brak środków na tych rachunkach. Według CEPiK dłużnik jest właścicielem pojazdu Renault Laguna Grandtour z 2001 r. ale to współwłasność z bankiem. Według informacji z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dłużnik nie figuruje w operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ani użytkownik wieczysty nieruchomości. Ustalono, z epod adresem Puławska 3 znajduje się przedszkole oraz restauracja; dłużnik od kilku lat nie prowadzi działalności pod tym adresem.

Kontakt dla zainteresowanych wierzytelnością: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/05/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj