Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Piotr Stokłosa, Bielsko-Biała. Kwota 45.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Piotr Stokłosa, urodzony w 1967 roku, zam. Bielsko-Biała. Kwota podstawowa długu: 45.000,00 zł. Wierzytelność stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 30 czerwca 2009 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny.

Jest to dług z tytułu pożyczki udzielonej dłużnikowi przez prywatną osobę. W sprawie prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego Ireneusza Janoszka w Bielsku-Białej ale nie doprowadziło do wyegzekwowania żadnej kwoty i zostało umorzone w dniu 07 września 2010 roku. W piśmie poprzedzającym postanowienie o umorzeniu, komornika poinformował wierzyciela między innymi o tym, że dłużnik zatrudniony jest z minimalnym wynagrodzeniem (czyli nie podlegającym egzekucji) w zakładzie blacharskim u swojej córki 😉 . Brak informacji o innych źródłach utrzymania dłużnika. Dłużnik nie figuruje w ewidencji płatników składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie pobiera świadczenia emerytalno rentowego w ZUS. Dłużnik nie posiada obecnie żadnych pojazdów mechanicznych. Dłużnik nie figuruje jako właściciel nieruchomości (informacje uzyskane z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej). Dłużnik nie posiada żadnego majątku ruchomego podlegającego zajęciu. Ruchomości pod adresem … są własnością żony dłużnika. Zajęcia wierzytelności, jak również rachunków bankowych dłużnika okazały się bezskuteczne.

Kontakt w sprawie nabycia długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17/04/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj