Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ustalenie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

komentarzy 13

Tak się złożyło, że jeden z naszych prawników przeczytał ostatni wpis na tym blogu czyli Czas dla prezesów spółki z o.o. i zareagował:

Witam,

Krótkie info od interesownego prawnika 😉 w związku z Pana ostatnim wpisem na blogu:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2011 r. II CSK 323/2010

Dla ustalenia bezskuteczności egzekucji skierowanej przeciwko spółce z o.o. nie jest konieczne jej przeprowadzenie co do całego majątku, lecz wystarcza udowodnienie, że jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona ponad jej rynkową wartość wierzytelnością uprzywilejowaną.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. VI ACa 1193/2012

1. Istota przesłanki „bezskuteczność egzekucji” w rozumieniu art. 299 § 1 k.s.h. nie ogranicza się wyłącznie do wykazania negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego, ale polega także na wykazaniu, że stan majątkowy sp. z o.o. nie pozwala na zaspokojenie jej wierzyciela.

2. Bezskuteczność egzekucji przeciwko sp. z o.o. jako przesłankę odpowiedzialności pozwanego członka jej zarządu (art. 298 k.h.) powód może wykazywać w procesie w drodze dostępnych środków dowodowych. Nie można bowiem zmuszać wierzyciela do działania pozbawionego racjonalności, jakim byłoby wymaganie od powoda, aby wszczął postępowanie egzekucyjne, skoro wykazał on takie okoliczności, z których można wnioskować, że egzekucja z majątku dłużnika byłaby bezskuteczna i narażałaby wierzyciela na zbędne koszty egzekucyjne.

3. Roszczenia wynikające z art. 299 k.s.h. mają charakter roszczeń odszkodowawczych opartych na przepisach o czynach niedozwolonych, tj. art. 415 i nast. k.c. Termin przedawnienia tych roszczeń powinien być zatem ustalony w oparciu o mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 442[1] § 1 k.c. (mimo, iż został on wprowadzony ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz. U. 2007 r. Nr 80 poz. 538, stosownie do art. 2 tej ustawy znajduje on zastosowanie do roszczeń powstałych przed dniem jej wejścia w życie).

Pozdrawiam,

Warto o tym wiedzieć. Może uda mi się jeszcze kiedyś sprowokować udzielenie darmowej porady. 😉

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

21/03/2014

kategoria: spółka z o.o.

Komentarze do 'Ustalenie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bardzo podoba mi się punkt 2 w tym wyroku Sądu Apelacyjnego. Sędziowie stanęli w tym wypadku na wysokości zadania.

  Rex

  21 Mar 14 06:48

 2. Powinno być tak, że nie trzeba najpierw pozywać spółki z o.o. w celu pozwania członków zarządu. Od razu pozew przeciwko nim zamiast przeciwko spółce o której wiadomo, że nie ma żadnego majątku. I niech prezes ewentualnie odpiera powództwo przeciwko sobie twierdząc że roszczenie przeciwko spółce jest bezpodstawne.

  admin

  21 Mar 14 08:03

 3. Cały rok powinno świecić słońce a temperatura powinna być nie niższa niż 28 stopni.

  Trzeba by poznać podstawy prawa handlowego i różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi, a dopiero potem głosić takie rewolucyjne poglądy.

  Jurek

  21 Mar 14 11:12

 4. Przecież i tak odpowiadają członkowie zarządu całym majątkiem za zobowiązania spółki jeżeli nie zgłoszą na czas upadłości, więc po co te cyrki? Oczywiście to pytanie jest retoryczne, odpowiedź jest wszem i wobec znana: żeby mieli jeszcze kilka lat czasu na wyłudzanie zanim poprzepisują majątki.

  admin

  21 Mar 14 12:00

 5. Aha, jasne.

  Złodzieje i bandyci wszędzie, dookoła. Same spiski.

  Jurek

  21 Mar 14 12:47

 6. No, oczywiście nie każdy prezes spółki z o.o. jest oszustem natomiast według mnie nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby wyglądało to prawnie tak, jak zaproponowałem.

  admin

  21 Mar 14 13:06

 7. No widzisz, nie ma, bo nie wiesz jakie są podstawy prawa handlowego (bez urazy, nie musisz wiedzieć). A z tych podstaw wynika dlaczego jest to odpowiedzialność deliktowa a nie subsydiarna czy solidarna.

  Jak będziesz chciał to sobie doczytasz resztę w internecie. A jak Ciebie to nie obchodzi, to też dobrze.

  Jurek

  21 Mar 14 13:22

 8. Prawo można zmienić.

  admin

  21 Mar 14 13:25

 9. I w efekcie proponowanej przez ciebie zmiany zniknie z kodeksu w ogole spolka z o.o. i zamieni sie w powiedzmy spolke jawna. Taki ma być cel?

  Nie doczytałeś o co chodzi, prawda?

  Jurek

  21 Mar 14 13:30

 10. Nie czytałem, ale może Ty przedstawisz merytoryczne racje. Po takiej zmianie nie zamieni się w spółkę jawną, gdyż dalej będą w niej tj. w spółce z o.o. wspólnicy którzy za jej zobowiązania nie ponoszą odpowiedzialności.

  admin

  21 Mar 14 13:45

 11. Panu „znawcy praw handlowych wszelkich” się ewidentnie wspólnicy z członkami zarządu mylą.

  Przemek | blog o egzekucji

  21 Mar 14 21:29

 12. Nie, „znawcy praw handlowych wszelkich” uznał, że jeśli komuś nie chce się w google wpisać prostego hasła, to szkoda czasu na tłumaczenie mu w czym rzecz, bo i tak nie jest zainteresowany tym tłumaczeniem.

  Ze spółką jawną to była oczywista przenośnia, bo nie jest tutaj istotne kto i za co ponosi odpowiedzialność, tylko o zasadę. Mądrzy zrozumieli a złośliwi, no cóż, napisali co wiedzieli.

  Jurek

  23 Mar 14 22:22

 13. Nie masz co tłumaczyć, bo orientuję się doskonale w czym rzecz – w niczym. Teraz bronisz się rzekoma przenośnią i nie zaprzeczyłeś logicznie – merytorycznie mojej racji.

  admin

  24 Mar 14 05:57

Skomentuj