Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik Sądowy przy SR dla Łodzi Śródmieścia Marzena Smolińska. Piszcie opinie swe.

komentarzy 8

Szczerze mówiąc, to sobie nie przypominam rozmowy telefonicznej, ale OK, może to było w piątek ostatni, kiedy to nieco pofolgowałem sobie jak chodzi o czerwone wytrawne… Na pewno nie byłem pijany (miało miejsce wiele owocnych rozmów z klientami), ale OK, powiedzmy że rozmowy nie pamiętam. A zatem Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, oto oferta tytułowej Pani Komornik i czekamy na komentarze szczere.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam informacje, które zapewne pomogą podjąć decyzję, co do kwestii związanych z kierowaniem wniosków egzekucyjnych do naszej Kancelarii.
W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć Komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności) w formie papierowej lub elektronicznej (e-sąd). Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc.
Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego i wykonuje tytuł zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Na wierzycielu spoczywa obowiązek zastosowania najmniej uciążliwego sposobu egzekucji (art. 799 § 1 kpc). Nawet zastosowanie przez wierzyciela sposobu uciążliwego dla dłużnika nie uzasadnia odmowy prowadzenia przez komornika egzekucji, ponieważ wierzyciel decyduje o toku egzekucji i jej zakresie (art. 804 kpc). Inicjując egzekucję, wierzyciel we wniosku musi dokładnie oznaczyć świadczenie, jakie ma być spełnione oraz wskazać sposób egzekucji (art. 797 i 799 § 1 kpc). Komornik nie może zastosować innego sposobu egzekucji niż zgłoszony we wniosku. Wskazanie przez wierzyciela tylko rodzaju egzekucji, bez wyraźnego oznaczenia sposobu, nie spełnia wymogów określonych w art. 797 kpc. Tak samo, nie może powodować podjęcia czynności egzekucyjnych ogólnikowe stwierdzenie wierzyciela, że domaga się prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika. Wierzyciel zobowiązany jest popierać egzekucję, składać odpowiednie wnioski i wyjaśnienia. Podobnie powinien postępować przy wykonywaniu postanowienia o zabezpieczeniu mienia.
W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel zobowiązany jest załączyć do każdego wniosku aktualny odpis KRS wierzyciela (tj. z ostatnich trzech miesięcy). Proponujemy abyście Państwo załączali tylko jeden aktualny odpis z KRS raz na 3 miesiące do jednej ze spraw egzekucyjnych, a do pozostałych Komornik będzie stwierdzał jego istnienie i aktualność (wierzyciel winien wraz z wnioskiem i tytułem wykonawczym przesyłać dodatkowo pismo informujące, iż aktualny odpis z KRS znajduje w aktach sprawy KM……/….. ).
Wszystkie czynności egzekucyjne podejmujemy bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie najpóźniej 3 dni. W przypadku wpływu do naszej Kancelarii wniosku egzekucyjnego rejestrujemy sprawę w tym samym dniu ewentualnie na drugi dzień. Przy samym wszczęciu egzekucji zajmujemy od razu wierzytelność dłużnika w Urzędzie Skarbowym z tytułu nadpłat w podatkach oraz innych należności i praw oraz niezależnie od podejmowanych czynności terenowych, wysyłamy do dłużnika wezwanie w trybie art. 801 k.p.c podkreślając jednocześnie termin spłaty długu i pouczając o treści art. 814 k.p.c. (Zarządzenie przymusowego otwarcia lokalu) oraz zajmujemy od razu wszystkie składniki majątku dłużnika wskazane przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. Jak również występujemy z zapytaniem do ZUS (w przypadku osób fizycznych pełniejsze informacje i zapytanie jest tańsze niż zapytania do Urzędu Skarbowego) w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika. Zapytania do ZUS wysyłamy w formie elektronicznej, dzięki czemu uzyskujemy informację o zatrudnieniu dłużnika w przeciągu 3-4dni. W przypadku, gdy dłużnik osiągnął wiek emerytalny (mężczyźni urodzeni do 1949r, kobiety urodzone do 1953r) nie występujemy z zapytaniem do ZUS w celu uniknięcia dodatkowych kosztów (opłata za zapytanie). W przypadku egzekucji z nieruchomości kodeks postępowania cywilnego narzuca określone terminy, których skrócić nie możemy, ale zapewniamy, że ich nie wydłużamy. Zależy nam, aby egzekucja została szybko zakończona pełnym zadowoleniem wierzyciela, co wpływa na prestiż kancelarii. Wszystkie licytacje nieruchomości i ruchomości zamieszczamy na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.
Kwestia opłat egzekucyjnych przedstawia się w następujący sposób: Komornik w świetle przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji żąda od wierzyciela zaliczkę m.in. na koszty korespondencji i inne określone w art. 39 w/w ustawy jeszcze przed wszczęciem egzekucji.
Proponujemy Państwu kwotę zaliczki w wysokości 199,03 zł na którą składają się koszty korespondencji 45,60 zł. koszty zapytań do urzędów: US 45,90zł, ZUS 41,01zł, MODGiK 4,90 zł. Do wniosku wierzyciel winien dołączyć zlecenie poszukiwania majątku art. 7971kpc, przy czym koszty zlecenia (61,62zł) są uwzględnione w zaliczce. Jednocześnie kwestia zaliczki pozostaje do uzgodnienia z państwem i może ulec zmniejszeniu w zależności od kierunku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Posiadamy również dostęp do sytemu CBA oraz „Ognivo” (jest to narzędzie umożliwiające elektroniczną wymianę informacji moduł poszukiwania rachunków bankowych dłużników w zakresie realizacji egzekucji i dotyczących przesyłanych przez komorników sądowych zawiadomień banku o zakazie wypłat z rachunku bankowego dłużnika. W procesie obsługi poszukiwań rachunków bankowych dłużników bierze udział wyłącznie bank oraz komornik sądowy. Komornik przesyła do banku zapytanie czy dany bank prowadzi rachunek bankowy dla danego dłużnika). Zapytania do systemu „Ognivo” oraz CBA są wykonywane od razu przy wszczęciu egzekucji. Ponadto występujemy również z zapytaniem do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz MODGiKu.
Celem skuteczniejszej egzekucji Kancelaria prowadzi telefoniczny nadzór nad dobrowolnymi wpłatami dłużników. Po upływie wyznaczonego terminu w przypadku braku wpłaty ze strony dłużnika wykonujemy telefoniczny monitoring celem kolejnego przypomnienia.
Jednocześnie mamy dla Państwa propozycję odnośnie zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku gdy dłużnik zmarł bez dodatkowego występowania do USC (na podstawie informacji uzyskanych z urzędów – ZUS lub US) i zamiast zawieszenia postępowania zgodnie z art. 819kpc bądź wysłuchiwania zgodnie z art. 827kpc. Zgodnie z wnioskiem wierzyciela możemy stosować art. 824§1 pkt 2kpc. w przypadku gdy dłużnik zmarł przed wszczęciem egzekucji, natomiast gdy zgon dłużnika nastąpił w trakcie trwania egzekucji będziemy stosować art. 824§1 pkt 3kpc.
Wszelkie zapytania o stan spraw egzekucyjnych możecie Państwo składać drogą e-mail (będzie dla Państwa utworzony oddzielny adres e-mail), co również przyśpieszy postępowanie i zmniejszy koszty ( wydatki związane z korespondencją).
Oczywiście należy podkreślić, iż wszystkie czynności egzekucyjne podejmujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Obecnie w zakresie prowadzonych egzekucji w kancelarii zaległości nie przekraczają 6 miesięcy co wg. art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji pozwala komornikowi na prowadzenie egzekucji na terenie całej Polski.
Ww. kwestie są propozycjami ze strony naszej kancelarii, jesteśmy jednak otwarci na propozycje z Państwa strony i gotowi do dyskusji. W przypadku pytań proszę o kontakt e-mailowy lodz.smolinska@komornik.pl lub telefoniczny 739-250-378.

Kancelaria Komornika Sądowego przy SR dla Łodzi Śródmieścia
Komornik Sądowy Marzena Smolińska
Al. Kościuszki 106/116
90-442 Łódź

tel. 42 278-72-44, fax 42 278-72-48
e-mail: lodz.smolinska@komornik.pl
tel. kom. 739-250-378

Przydługa nieco ta oferta, edukacji za wiele…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 3]

24/02/2014

kategoria komornik

Komentarze do 'Komornik Sądowy przy SR dla Łodzi Śródmieścia Marzena Smolińska. Piszcie opinie swe.'

Subscribe to comments with RSS

 1. A ja mam pytanie, jaki jest sens zlecania poszukiwania majątku i płacenia za to, jeśli to poszukiwanie sprowadza się do zapytania ZUS, US i CEPiK, podczas gdy można po prostu zlecić wykonanie konkretnych czynności, tj. zapytanie instytucji j.w., osiągając to samo bez płacenia za poszukiwanie?

  No?

  Jurek

  24 Lut 14 15:20

 2. Właśnie kilka dni temu zadałem sobie takie pytanie ale jeszcze sobie na nie nie odpowiedziałem ani komornika nie pytałem (jakoś niezręcznie mi). Podejrzewam jednak, że wniosek o sprawdzenie w tych urzędach / bazach (w tym jeszcze zapytanie w sprawie kont bankowych poprzez OGNIVO) potraktują właśnie jako wniosek o poszukiwanie majątku…

  admin

  24 Lut 14 16:11

 3. No to sam odpowiem – nie ma sensu. Mi nigdy nie liczono zapytań jako poszukiwania majątku.

  W ogóle komornicy dzielą się na takich którzy zarabiają na zaliczkach od wierzyciela oraz normalnych, którzy zarabiają na swojej pracy i skutecznej egzekucji.

  Kiedyś złożyłem 6 wniosków do komornika z miasta oddalonego o 70 km – na próbę – wraz z wnioskami o przeprowadzenie czynności terenowych. Komornik wezwał o 6 zaliczek na dojazd po 140 km (w obie strony) każda, tak jakby miał do każdego dłużnika jechać a potem wracać do siebie, potem znowu jechać i tak 6 razy. Pytam dlaczego tak, uczciwiej by było jeden dojazd, jeden wyjazd i ew. na miejscu wg kilometrówki, a on na to, że tak mu program komputerowy robi i inaczej się nie da. To był początek i koniec naszej owocnej współpracy, podobnie jak z komornikami którzy wzywają o zaliczkę na poszukiwanie majątku a nie potrafią wytłumaczyć jaki tego sens.

  Całe szczęście takich asów jest już coraz mniej, a coraz więcej normalnych.

  Jurek

  24 Lut 14 18:56

 4. Też mam uzasadnione podejrzenia co do tego, że niektórzy komornicy na zaliczkach zarabiają a niewykorzystana zaliczka winna wszak zostać zwrócona; miewałem zwroty od niektórych komorników, w niektórych sprawach. Jutro u jednego komornika spróbuję uzyskać w kwestii poruszonej przez Ciebie dot. poszukiwania majątku.

  admin

  24 Lut 14 19:01

 5. Czy można zlecić poszukiwanie majątku dłużnika przed wszczęciem egzekucji komorniczej? Chodzi mi o takie zapytanie, żeby później strzelić w odpowiednie konto albo Kw. Oczywiście tak, żeby dłużnik był wzięty z zaskoczenia. Bo tak w normalnym trybie to zanim komornik coś napisze, to dłużnik poucieka z majątkiem, pozakłada nowe konta itd. Można skargę pauliańską, ale tam chyba duży koszt sądowy.

  xyztka

  24 Lut 14 20:27

 6. Nie, nie można. Można spróbować wyjawienie majątku, ale z mojego doświadczenia poza funkcją irytująco nękającą instytucja ta nie ma żadnego znaczenia prawnego.

  Część komorników nic nie pisze tylko pyta instytucje elektronicznie, komplet odpowiedz jest w 3-4 dni. Lepiej chyba się nie da.

  Jurek

  24 Lut 14 20:35

 7. Co do tej Pani Komornik- jak sama pisze w liście prowadzi egzekucję zgodnie z wnioskiem Wierzyciela. Ale tu niespodzianka- Pani na zlecenie mojej firmy prowadziła egzekucję. Został sporządzony operat szacunkowy nieruchomości należącej do Dłużnika, oczywiście 2000 zł wynagrodzenia przyznanego biegłemu, wycena miała miejsce w w grudniu 2013. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin licytacji, bo… Pani dogadała się z kancelarią komornika, że będzie dokonywała dobrowolnych wpłat. Przy zadłuzeniue na ponad 70 tys zł po ok. 1000 zł miesięcznie czyli tak naprawdę kwoty niepokrywające miesięcznych odsetek. I dla nich to normalne postępowanie. Więc jakie to działanie zgodnie z wnioskiem Wierzyciela? Nie składalismy wniosku o zawieszenie, nie wyrażaliśmy zgody na zawarcie ugody.

  Marta

  15 Wrz 14 09:16

 8. To proszę wysłać pismo ponaglające. Komornik nie ma prawa dogadać się z dłużnikiem.

  admin

  15 Wrz 14 10:25

Skomentuj