Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy…

skomentuj

Kilka razy natrafiłem już w statystykach odwiedzin tej strony www na hasło „uznać się niewłaściwym do prowadzenia sprawy”. Czas zatem objaśnić, w czym rzecz.

Komornik wydaje takie postanowienie o uznaniu się niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy i przekazaniu sprawy do innego organu egzekucyjnego, gdy nastąpi zbieg egzekucji. Chodzi o zbieg egzekucji do któregokolwiek składniku majątku dłużnika z którego komornik ten prowadzi egzekucję. I tak też, piszą często w takim postanowieniu, na przykład że …nastąpił zbieg co do rzeczy, wierzytelności i praw dłużnika”. Oznacza to, że inny komornik, sadowy albo skarbowy, też prowadzi egzekucję z tych składników majątku dłużnika. Czasem jest to tylko jeden składnik majątku, najczęściej rachunek bankowy. Nie ma tu znaczenia, czy egzekucja przynosi efekty czy nie; wystarczy że składnik majątku został zajęty przez dwóch różnych komorników i mamy zbieg egzekucji.No i pisze taki komornik który uznał się za niewłaściwego do prowadzenia dalszej egzekucji, że należało w myśl art. 773(1) par. 1 kpc przekazać sprawę do dalszego prowadzenia np. komornikowi sądowemu … Przekazując sprawę ustala zaległość dłużnika na łączną kwotę według wyliczenia na dzień wydania takiego postanowienia oraz ustala koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie. Kosztami tymi obciąża dłużnika ale przekazując sprawę często wzywają komornicy wierzyciela do dokonania im dopłaty, czyli że (rzekomo) ponieśli koszty wyższe niż łączna kwota zaliczki wpłaconej im przez wierzyciela na prowadzenie egzekucji. Czasem mam ochotę wezwać ich do udokumentowania tych wydatków, bowiem wydaje się, że różnice między komornikami mimo wykonania takich samych czynności egzekucyjnych, bywają znaczne…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.3]

05/02/2014

kategoria komornik

Skomentuj