Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Krystian Glinka, Ożarów Mazowiecki. Kwota 713,75 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Krystian Glinka ur. 1981 r., NIP 1181660283, zam. Ożarów Mazowiecki. Kwota długu: 713,75 zł. stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 13 listopada 2007 r. Egzekucję prowadził komornik sądowy w Pruszkowie, zakończyła się umorzeniem z powodu bezskuteczności dnia 10 maja 2008 r. Bezskuteczna próba egzekucji z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych. Na dzień 25 września 2015 r. dłużnik wciąż prowadzi firmę KRH Krystian Glinka w Ożarowie Mazowieckim. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Kontakt z wierzycielem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/01/2014

kategoria dłużnicy

Skomentuj