Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Marcin Bazarnik, Wilkowyja k. Jarocina. Kwota 51.000,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Marcin Bazarnik ur. 1980 r., zam. Wilkowyja k. Jarocina. Dług zaciągnął jako prywatna osoba natomiast widnieje też w rejestrach jako prowadzący działalność gospodarczą (zarejeastrowaną w 2012 r.) pod firmą MARCIN BAZARNIK – ELIVING NIP 6171953773 z siedzibą: ul. Polna 32, Wilkowyja, 63-200 Jarocin. Kwota podstawowa długu: 51.000,00 zł. z tytułu pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej. Dług zasądzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 02 lipca 2009 r. Odsetki ustawowe od ww. kwoty od dnia 24 lutego 2008 r. do dnia zapłaty. Koszty procesu sadowego: 638,00 zł. Postępowanie egzekucyjne bezskutecznie prowadzone przez komornika z Jarocina, umorzone postanowieniem z datą 23 września 2013 r. W owym okresie komornik ustalił m.in. że dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zatrudniony, nie otrzymuje zasiłków z ZUS, nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS, nie posiada zarejestrowanych na siebie pojazdów, nie jest właścicielem nieruchomości. Kontakt w sprawie nabycia tego długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 2.8]

12/10/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj