Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Anna Szczakowska, Borzyszewo. Kwota 9.030,57 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług. Dłużnik: Anna Szczakowska ur. 1974 r. zam. Borzyszewo poczta Gryfice). Kwota łączna 9.030,57 zł. potwierdzona prawomocnymi nakazami zapłaty z 2008 r. Dług związany z wówczas prowadzoną przez dłużnika działalnością gospodarczą o nazwie BRYKIETAN. Postępowanie egzekucyjne zupełnie bezskuteczne; prowadził je komornik z Gryfic który dnia 20 września 2011 r. wydął postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego właśnie z powodu bezskuteczności. Poinformował wierzyciela o tym, że dłużnik nie jest nigdzie zatrudniony, nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych, na zajętych rachunkach bankowych brak środków, dłużnik nie posiada ruchomości podlegających zajęciu, jedna nieruchomość została sprzedana na licytacji a egzekucja z drugiej nieruchomości umorzyła się z mocy prawa, gdyż wierzyciel nie uzyskał klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (współwłasność małżeńska ustawowa nieruchomości). Kontakt w sprawie zakupu wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

06/10/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj