Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Zbigniew Bączkowski, Prudnik. Kwota: 5.719,76 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dłużnik INTER-SPORT Zbigniew Bączkowski ur. 1975 r. NIP 7551007510, ul. Batorego, Prudnik. Kwota główna długu: 5.719,76 zł., koszty procesu: 1.467 zł. (też na sprzedaż). Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 maja 2011 r. Sygn. akt V GNc 514/11 wydanym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 01 sierpnia 2011 r. egzekucja komornicza umorzona przez komornika sądowego dnia 15 listopada 2012 r. jako zupełnie bezskuteczna. Pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. komornik poinformował wierzyciela o tym, że według informacji z ZUS dłużnik nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej, nie pobiera też świadczeń krótkoterminowych. Prowadzi działalność gospodarczą jak wyżej. Nie figuruje w CEPiK jak właściciel bądź współwłaściciel pojazdów. Brak informacji od komornika o rachunkach bankowych dłużnika. Kontakt z pełnomocnikiem wierzyciela: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/09/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj