Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak opłacić pozew o zapłatę. Postępowanie nakazowe a upominawcze.

komentarze 2

Pytanie: Mam niezapłaconą umowę pożyczki i późniejsza ugodę z dłużnikiem, chyba pójdę po wyrok do sądu. mam takie pytanie: jak opłacić pozew i jak ustalić wysokość opłaty? Wezwanie do zapłaty już wysłałam.

Odpowiedź: Opłatę może Pani uiścić przed wniesieniem pozwu na konto sądowe. Może Pani wnieść o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (a nie w upominawczym), wówczas opłata wnoszona nie wynosi 5% ale 1.25% wartości przedmiotu sporu czyli długu. Kwotę długu zaokrągla się do pełnych złotych wzwyż (czyli bez groszy) i od tej kwoty oblicza się wskazany wyżej procent. Jeżeli wyjdzie kwota z groszami, to też w górę do pełnego złotego zaokrągla się. I taką kwotę wpłaca Pani na odpowiednie konto bankowe sądu (uwaga: musi to być konto na wpisy sądowe, sądy podają taką informację przy numerze konta na stronie www sądu). W tytule przelewu pisze Pani iż jest to „Pani imię i nazwisko przeciwko dłużnika imię i nazwisko” czyli np. „Małgorzata Iksińska p-ko Justyna Igrekowska”. Potwierdzenie przelewu dołącza Pani do pozwu. Można też opłacić pozew w kasie sądu.

Jeżeli sąd uzna, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (tylko w upominawczym) to poinformuje Panią o tym i wezwie do dokonania opłaty uzupełniającej (czyli aby było owe 5%). Moim zdaniem, jeżeli dołączy Pani do pozwu zarówno umowę pożyczki jak i ugodę, to sąd powinien wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Niższa opłata to nie jedyny plus nakazu zapłaty wydanego w nakazowym (a nie w upominawczym) postępowaniu. Jeżeli bowiem dłużnik zechce wnieść środek odwoławczy od wydanego nakazu zapłaty, to będzie musiał uiścić opłatę a w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego, nie uiszcza opłaty od sprzeciwu. Ponadto, mając tą tzw. nakazówkę może Pani wnieść do komornika o zabezpieczenie mienia dłużnika nawet gdy dłużnik odwoła się od nakazu zapłaty.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

12/09/2013

kategoria pozew

Komentarze do 'Jak opłacić pozew o zapłatę. Postępowanie nakazowe a upominawcze.'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy ksero dokumentów muszą być poswidczone notarialnie zgodnie z orginalem i załaczone do pozwu?

    Ińska

    31 Sie 15 14:17

  2. Jeżeli liczy Pani na postępowanie nakazowe, to oryginały lub potwierdzone notarialnie kserokopie (lepiej oryginały). Na podstawie niepotwierdzonych ksero można tylko w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty otrzymać. Oczywiście, załączyć je trzeba.

    admin

    31 Sie 15 20:28

Skomentuj