Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Alicja Abraham, Warszawa. Kwota 11.544,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Alicja Abraham urodzona w 1958 roku, zam. Warszawa. Kwota podstawowa długu: 11.544,00 zł., w sprawie jest prawomocny nakaz zapłaty z dnia 20 listopada 2013 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny.

Jest to dług z tytułu prywatnej pożyczki. Komornicze postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko tej dłużniczce zostało umorzone z powodu całkowitej bezskuteczności dnia 23 grudnia 2014 roku. W piśmie poprzedzającym umorzenie komornik poinformował wierzyciela egzekwującego o tym, że dłużnik zgodnie z informacją z zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Abraham Alicja z siedzibą w Warszawie i jest zatrudniona w dwóch spółkach z o.o. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużnika w obu spółkach okazała się bezskuteczna. Dłużnik pobiera minimalne wynagrodzenie w kwocie wolnej od potrąceń. Z informacji uzyskanej z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnik figuruje jako właściciel samochodu osobowego Daewoo Lanos z 1997 roku. Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz banku. W systemie informatycznym OGNIVO wykazano rachunki bankowe w trzech bankach. Egzekucja z rachunków bankowych okazała się bezskuteczna z powodu braku środków. Dłużniczka przesłała pisemne oświadczenie w którym wyjaśnia, że nie posiada stałego miejsca pobytu, mieszka u swoich dzieci, u rodziny i znajomych którzy udostępniają jej czasem miejsce do pomieszkania. Oświadcza, że jest chora, ma II grupę inwalidzką jednak bez prawa do renty. Nie posiada żadnego majątku, wierzytelności, nieruchomości. Dłużniczka wyjaśnia, że jej sytuacja życiowa i ekonomiczna nie pozwala na możliwość jakiejkolwiek spłaty należności. Kontakt w sprawie przedmiotowej oferty sprzedaży długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

08/09/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj