Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika jako przedsiębiorcę

skomentuj

Pytanie: Pomógłby mi Pan napisać wniosek o przeniesienie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika?? Chodzi mi jakie dowody i dokumenty mam złożyć w Sądzie tak żeby Sąd wydał wyrok.

Ten dłużnik jest przedsiębiorcą i dług jest z tytułu prowadzenia firmy?

Tak przedsiębiorcą

Jeżeli małżonka dłużnika nie wyraziła zgody na zaciągnięcie długu przez niego, to klauzulę można rozszerzyć na nią tylko co do majątku wspólnego który wchodzi w skład przedsiębiorstwa dłużnika. Czy wie Pan o takim majątku – składniku, potrafi Pan wskazać?

Ale jeśli dłużnik prowadził działalność i w tym momencie był małżeństwem to gdzieś czytałem że można przenieść klauzulę wykonalności na małżonka bez umowy miedzy nimi bo to przedsiębiorstwo.

Bez umowy (bez zgody żony na zaciągniecie długu przez męża jako przedsiębiorcę) odpowiedzialność małżonka została ograniczona do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego.

Po prostu wnosi Pan na podstawie art. 787(1) k.p.c. o nadanie nakazowi zapłaty / wyrokowi (którego sądu, z dnia, sygn. akt) klauzuli wykonalności także przeciwko małżonce dłużnika (imię i nazwisko, nr pesel adres zamieszkania) z ograniczeniem do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego. Wskazuje Pan i załącza Pan odpis z aktu małżeńskiego dłużnika potwierdzający, że to ona jest jego żoną. Wykazuje Pan, że wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przez dłużnika działalności gospodarczej (wskazuje Pan i załącza fakturę, ewentualnie dodatkowo umowę czy inne dokumenty o tym świadczące, odpis z CEIDG dłużnika). Wnosi Pan o przyznanie Panu kosztów klauzuli wykonalności i o doręczenie Panu klauzuli wykonalności. Dołącza Pan dwa odpisy takiego wniosku (czyli w sumie trzy egzemplarze: dla sądu, dla dłużnika, dla jego żony) oraz do każdego egzemplarza te dowodu o których mowa we wniosku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

29/08/2013

Skomentuj