Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Paweł Gołdyn zam. Ostrów Wielkopolski. Kwota 21.711,45 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Paweł Gołdyn urodzony w 1970 roku, zamieszkały w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to dług z tytułu pożyczki udzielonej mu przez osobę prywatną.

Dług stwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 18 listopada 2013 r., Sygn. akt I Nc 1689/13 wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 28 marca 2014 r. Dochodzą wysokie odsetki za zwłokę i koszt procesu o zapłatę. Egzekucja komornicza okazała się całkowicie bezskuteczna, prowadził ją Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil i umorzył postanowieniem z dnia 05 września 2014 roku. W poprzedzającym je wysłuchaniu wierzyciela poinformował, że nieruchomość pod adresem zamieszkania dłużnika stanowi własność jego matki, z odpowiedzi uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. wynika, że dłużnik nie posiada żadnych nieruchomości. Dłużnik zatrudniony jest na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 400 zł., nie pobiera żadnych świadczeń emerytalno-rentowych. Na miejscu czynności stwierdzono wieloletnie ruchomości nie przedstawiające wartości handlowej. Zainteresowanych nabyciem ww długu proszę o kontakt pod adresem e-mail: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 3]

13/08/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj