Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Klauzula rozszerzona na żonę i egzekucja z jej pensji

skomentuj

Przez przypadek znalazłem w archiwum takie kuriozum:

Opierając się na informacjach o firmie na stronie internetowej, proszę o odpowiedz na następujące pytania: – czy firma podejmie się windykacji długu kwoty z odsetkami ok. 30 000 PLN – jaką naliczycie marżę za usługę Opis powstania długu: Dłużnik wynajmował lokal handlowy stanowiący moją własność na prowadzenie sklepu AGD, za który nie uregulował czynszu. Podałem sprawę do sądu i uzyskałem wyrok opiewający na zwrot kwoty ponad 25 800 PLN (z odsetkami) z klauzulą wykonalności z rozszerzeniem na jego żonę. Klient nie regulował zasądzonej należności. Podałem sprawę do komornika, który zaczął egzekwować dług z pensji żony. Dłużnik nie wykazywał dochodu, dorabiał różnymi interesami na „czarno”. Miał/ma innych wierzycieli. Dokonałem wpis długu do księgi wieczystej jego nieruchomości (piętrowy dom mieszkalny). Do 31/12/2008 roku spłacona kwota to ok. 11 000 PLN, która nie pokryła odsetek przy założeniu 10% w skali roku. Pozostała kwota wg moich pobieżnych obliczeń to ponad 30 000 PLN z odsetkami za 6 lat. Komornik uznał w 2008 roku, że windykacja z zarobku żony jest niezgodna z prawem i jej całkowicie zaprzestał od miesiąca maja. Dłużnik jest osobą bardzo niekonkretną, jeśli go postraszę, że sprzedam dług firmie windykacyjnej to obiecuje, że będzie już regularnie spłacał i się mobilizuje wpłacając mi dla uspokojenia jakąś kwotę ale później jest kilkumiesięczna cisza, zmęczył mnie i mam już tego dość.

Nieźle. Chyba każdy pracownik kancelarii komornika (a co dopiero sam komornik) wie o tym, że rozszerzenie klauzuli na współmałżonka uprawnia tylko do egzekucji z majątku wspólnego współmałżonka i dłużnika a nie z majątku osobistego współmałżonka. Jak widać jednak, jeden komornik nie wiedział tego a może nie chciał wiedzieć do czasu. 😉 Żona dłużnika mogłaby spokojnie żądać zwrócenia jej tych pieniędzy wyegzekwowanych z jej pensji. Bez wątpienia jednak można prowadzić egzekucję z nieruchomości, tylko warto najpierw sprawdzić czy nie jest zbyt obciążona hipotekami np. z tytułu kredytu firmowego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

05/07/2013

kategoria komornik

Skomentuj