Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„przedawnienie wypowiedzenia umowy pożyczki”

komentarzy 77

Ktoś wpisał w wyszukiwarce tytułowe wyrażenie. Przedawnieniu może ulec nie wypowiedzenie umowy pożyczki lecz roszczenie – wierzytelność z tytułu umowy pożyczki. Jeżeli w umowie pożyczki strony nie określiły terminu jej zwrotu, to data rozpoczęcia biegu przedawnienia zależy od pożyczkodawcy; bieg przedawnienia rozpocznie się gdy minie sześć tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia przez pożyczkobiorce. Wtedy właśnie pożyczka stanie się wymagalna. Niedawno złożyliśmy w sądzie pozew o zapłatę prywatnej pożyczki udzielonej piętnaście lat temu. Dłużnik pisał do mnie, że przedawniona a ja mu grzecznie, że absolutnie nie, że bieg przedawnienia jeszcze się nie rozpoczął. Tak, miał nieoprocentowaną pożyczkę przez 15 lat, bo w umowie ani słowa o odsetkach.

Wypowiedzenia umowy pożyczki dokonać trzeba najczęściej wówczas, gdy jedynym dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki jest potwierdzenie przelewu kwoty pożyczki, choć we wspomnianym wyżej przypadku jest umowa pożyczki ale też bez terminu zwrotu.

A gdyby pożyczkobiorca wpisał w tytule przelewu np. „udzielam pożyczki do dnia 15.07.2013 r. z oprocentowaniem maksymalnym w rozumieniu kc”?  Pożyczkobiorca nie podpisał się pod tym zatem czy można mówić, że strony ustaliły wspólnie taki termin zwrotu i wysokość oprocentowania pożyczki? Myślę sobie, że jeśli termin nie pasuje pożyczkobiorcy, to niech szybko zwróci te pieniądze a skoro nie zwraca, to chyba trzeba by uznać, że termin ten zaakceptował.  He? Może jednak twierdzić, że przelewu nie zauważył. 😉

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

18/06/2013

kategoria przedawnienie

Komentarze do '„przedawnienie wypowiedzenia umowy pożyczki”'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeśli nie akceptuje warunków, to mamy do czynienia tylko z bezpodstawnym wzbogaceniem, czyli tak jak np. z omyłkowym przelewem. Czyli na żądanie ma zwrócić to, co otrzymał, i dopiero w razie zwłoki można myśleć nad odsetkami ustawowymi.

  Lech | blog o wekslach

  19 Cze 13 09:54

 2. No, można wówczas forsować twierdzenie, iż ustnie tak się umówili czego odzwierciedleniem są zapisy na przelewie.

  admin

  19 Cze 13 15:07

 3. Cóż, jeśli się dobrze zastanowić, to twierdzenie wierzyciela, że się dłużnik tak umówił jest dowodem niczego więcej, niż tego, że wierzyciel tak twierdzi.

  Lech | blog o wekslach

  19 Cze 13 15:10

 4. Takie jest i moje zdanie, ale już nie raz tak było, że sąd dał wiarę zeznaniom (gdy poparł je jakiś „świadek” który niby był przy tym).

  admin

  19 Cze 13 16:49

 5. Mam pytanie dotyczące przerwania biegu przedawnienia w dochodzeniu należności. Oto sytuacja:
  Firma windykacyjna prowadzi rozmowy na temat spłat zobowiązania z synem dłużnika który nie jest pisemnie upoważniony do rozmów. Syn rozłożył zadłużenie na raty, 2 lata temu – było ono spłacane co miesiąc. Nie przyszło żadne pismo które należało podpisać ze strony firmy windykacyjnej. Dług wcześniej był dochodzony przez bank na podstawie BTE. Dziś właśnie minęły 3 lata od umorzenia postępowania egzekucyjnego(są wyroki które mówią, że jeżeli dług był dochodzony poprzez BTE to przedawnienie wynosi 3 lata).
  Czy można uznać, że dług jest przedawniony?

  Krzysiek

  3 Wrz 13 13:07

 6. Nie ma znaczenia w aspekcie przedawnienia to, czy egzekucja komornicza prowadzona jest na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, wyroku, ugody czy na podstawie BTE (zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Przedawnienie wynosi we wszystkich przypadkach 10 lat.

  admin

  3 Wrz 13 14:16

 7. Wykazał się Pan rażącą niewiedzą z zakresu judykatury wskaże tylko Uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn akt.: III CZP 101/2003, która mówi, że do roszczeń stwierdzonych bankowymi tytułami egzekucyjnymi nie ma też zastosowania art. 125 § 1 kc, przedawniają się one zatem w terminach przewidzianych dla roszczeń danego rodzaju (przyp. dla kredytu jest to okres 3 letni), zazwyczaj znacznie krótszych od dziesięcioletniego terminu ustanowionego w art. 125 § 1 kc.

  Krzysiek

  3 Wrz 13 20:00

 8. Pan prawdopodobnie myli bankowy tytuł egzekucyjny z tytułem wykonawczym którym bankowy tytuł egzekucyjny staje się z chwilą nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności. I nie zauważa Pan znaczenia wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne nie na podstawie BTE bez klauzuli ale na podstawie BTE z klauzulą wykonalności. Wspomniał Pan, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone a więc było prowadzone. Skoro było prowadzone, to dłużnik został poinformowany o tym przez komornika. Roszczenie banku w takiej sytuacji na pewno przedawnia się po 10 latach (licząc od umorzenia postępowania egzekucyjnego) a nie po trzech latach. Kładę nacisk na wszczęcie postępowania egzekucyjnego albowiem spotkałem się gdzieś z poglądem takim, że nawet roszczenie stwierdzone BTE z klauzulą wykonalności przedawnia się po trzech latach (prawdopodobnie dlatego, że dłużnik nie jest przez sąd informowany o postępowaniu klauzulowym).

  Jeszcze raz zatem: jeśli komornik wszczął postępowanie egzekucyjne na podstawie BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (a o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik jest przez komornika informowany), to takie roszczenie przedawnia się po 10 latach od umorzenia postępowania egzekucyjnego.

  admin

  3 Wrz 13 20:53

 9. W moich oczach Pan się pogrążył – wracając do meritum w skrócie pytałem o przerwanie biegu przedawnienia. Pan natomiast próbuje mnie przekonać takimi oto luźnymi stwierdzeniami, które nie znajdują potwierdzenia w przepisach i judykaturze:

  „Skoro było prowadzone, to dłużnik został poinformowany o tym przez komornika. Roszczenie banku w takiej sytuacji na pewno przedawnia się po 10 latach (licząc od umorzenia postępowania egzekucyjnego) a nie po trzech latach.”

  Po czym Pan wnosi, że jeżeli postępowanie egzekucyjne jest prowadzone na podstawie bankowego tytułu wykonawczego to po umorzeniu nagle wynosi lat dziesięć (skoro wcześniej były trzy) ?

  Krzysiek

  3 Wrz 13 21:45

 10. Proszę o konkrety tzn.: wyrok lub odpowiednie przepisy

  Krzysiek

  3 Wrz 13 21:47

 11. Nie jestem prawnikiem lecz praktykiem a dokładniej, wiem, że takie są przepisy ale nie wiem, które. Proszę zwrócić się do prawnika (dobrego prawnika) to z pewnością potwierdzi Panu moje racje przepisami.

  Pan pytał o to, czy roszczenie wobec banku z tytułu kredytu uległo przedawnieniu po trzech latach od umorzenia postępowania egzekucyjnego. Odpowiedziałem: nie uległo, wynosi 10 lat licząc od wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

  Gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone, to przedawnienie nie płynie. Co więcej, z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przedawnienie zostaje przerwane i zostanie wznowione dopiero po umorzeniu tegoż postępowania egzekucyjnego.

  Jeszcze raz informuję, że roszczenie stwierdzone bankowym tytułem wykonawczym na podstawie którego komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, nie jest roszczeniem z trzyletnim przedawnieniem ale z dziesięcioletnim, przy czym, jak wyżej wskazałem, bieg przedawnienienia rozpocznie się po umorzeniu postępowania.

  Napisałem: „Kładę nacisk na wszczęcie postępowania egzekucyjnego albowiem spotkałem się gdzieś z poglądem takim, że nawet roszczenie stwierdzone BTE z klauzulą wykonalności przedawnia się po trzech latach (prawdopodobnie dlatego, że dłużnik nie jest przez sąd informowany o postępowaniu klauzulowym).”

  Nie ma natomiast wątpliwości, że po wszczęciu postępowania egzekucyjnego kiedy to dłużnik otrzymuje pisemną informację o tym od komornika i nie wniesie środka odwoławczego (dopiero wówczas dowiaduje się o wydaniu BTE i nadaniu klauzuli wykonalności), roszczenie banku staje się roszczeniem z 10 letnim przedawnieniem (którego bieg jest wstrzymany do czasu umorzenia postępowanie egzekucyjnego).

  Jestem tego pewien tak jak np. tego, że pozwany ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty a też nie potrafię wskazać przepisu z którego to wynika.

  Konkludując, zapewniam Pana, że roszczenie banku w opisanej przez pana sytuacji nie jest przedawnione ale nie będę tego udowadniał Panu wertując przepisy, bo nie muszę i nie mam na to czasu.

  admin

  3 Wrz 13 22:09

 12. Dodam jeszcze tylko, że roszczenia stwierdzone tytułami wykonawczymi przedawniają się z upływem lat 10. To akurat chyba łatwo znaleźć w przepisie prawnym, zachęcam do sprawdzenia w internecie. I nie ma to podziału na bankowe tytuły wykonawcze i niebankowe (nakazy zapłaty, wyroki, ugody) jak chodzi o przedawnienie.

  A bankowy tytuł egzekucyjny z nadaną klauzulą wykonalności na podstawie którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jest właśnie tytułem wykonawczym. Komornik bowiem prowadzi egzekucje tylko na podstawie tytułu wykonawczego.

  Wątpliwość (moja) co do przedawnienia BTE z klauzula który jeszcze nie trafił do postępowania egzekucyjnego wynika stąd, że dłużnik, jak wspomniałem, nie jest informowany ani o wydaniu BTE ani o postępowaniu klauzulowym. Proszę wiec zauważyć, że nie może wnieść środka odwoławczego, bo nie wie o tym. Dowie się dopiero gdy komornik wszcznie egzekucję.

  admin

  3 Wrz 13 22:20

 13. P.S. Skoro komornik umarza postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności, to na pewno działa na podstawie niezakwestionowanego przez dłużnika bankowego tytułu wykonawczego – w sprawie o której Pan wspomniał jest roszczenie które dopiero za 7 lat przedawni się, o ile ponownie nie zostanie wszczęte na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne.

  admin

  3 Wrz 13 22:28

 14. Skąd twierdzenie, że” na pewno istnieją takie przepisy?:)” czytając Pana odpowiedź pewnie z Internetu 😉
  Wcześniej przywołałem wyrok który mówił, że roszczenia stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym przedawniają się po 3 latach a Pan uparcie pisze, że po 10…nie wiedzieć dlaczego.
  Jak Pan z pewnością doskonale wie wystawienie samego tytułu egzekucyjnego nic nie wnosi i na tej podstawie bank nie dochodzi należności dopiero nadanie mu klauzuli wykonalności daje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. (od nadania tej klauzuli liczy się termin przedawnienia 3 lat, który może być przerwany przez wszczęcie egzekucji)
  Konkludując wykazał się Pan nieznajomością przepisów i ignorancją a co najgorsze nie posiada Pan wiedzy na temat przedawnienia roszczeń na podstawie BTE i wprowadza Pan niestety czytelnika w błąd… z takimi wywodami w sądzie przegrałby pan z kretesem
  Pana opinia brzmi w moim odczuciu równie bezsensownie jak stwierdzeni, że – kredyt przedawnia się po 30 latach moim zdaniem na pewno ale nie jestem w stanie znaleźć przepisu.
  To są Pana twierdzenia niepoparte w żaden sposób obowiązującym porządkiem prawnym.
  Radzę w pierwszym rzędzie zgłębić wiedzę.
  „Dodam jeszcze tylko, że roszczenia stwierdzone tytułami wykonawczymi przedawniają się z upływem lat 10. To akurat chyba łatwo znaleźć w przepisie prawnym, zachęcam do sprawdzenia w internecie. I nie ma to podziału na bankowe tytuły wykonawcze i niebankowe (nakazy zapłaty, wyroki, ugody) jak chodzi o przedawnienie.”
  Przytaczając powyższe łatwo zauważyć, że nie wie Pan o czym pisze bo BTE z klauzulą to ni nakaz zapłaty, ugoda czy wyrok.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 00:12

 15. Proszę jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem, co napisałem… No, chyba że Pan po prostu przekomarza się. Dla mnie koniec tematu.

  Tylko jeden z przykładów. Pisze Pan: „Wcześniej przywołałem wyrok który mówił, że roszczenia stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym przedawniają się po 3 latach a Pan uparcie pisze, że po 10…nie wiedzieć dlaczego.”

  Nic takiego nie napisałem. Napisałem, że roszczenie banku stwierdzone BTE zaopatrzonym w klauzulę wykonalności czyli tytułem wykonawczym na podstawie którego komornik prowadził egzekucję – przedawnia się po 10 latach a nie po 3 latach. To, że nie rozumie Pan tego jest tym bardziej dziwne, że sam Pan napisał: „Jak Pan z pewnością doskonale wie wystawienie samego tytułu egzekucyjnego nic nie wnosi i na tej podstawie bank nie dochodzi należności dopiero nadanie mu klauzuli wykonalności” No tak, doskonale o tym wiem i od razu napisałem o tym…

  Pan wybaczy, ale szkoda czasu…

  admin

  4 Wrz 13 05:05

 16. Ta bzdura którą Pan znowu napisał, czyli:

  „Nic takiego nie napisałem. Napisałem, że roszczenie banku stwierdzone BTE zaopatrzonym w klauzulę wykonalności czyli tytułem wykonawczym na podstawie którego komornik prowadził egzekucję – przedawnia się po 10 latach a nie po 3 latach.”

  nie znajduje pokrycia w obowiązujących przepisach. Proszę wykasować ten temat a nie podawać się specjalistę w zagadnieniu o którym nie ma Pan pojęcia.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 11:01

 17. Proszę pamiętać na przyszłość aby sprawdzać źródło swojej wiedzy. Pan nawet nie wie skąd to wie – no chyba, że z internetu.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 11:02

 18. Proszę Pana, ja to wiem i nie muszę sobie przypominać o tym które przepisy tak stanowią. Już wcześniej Panu napisałem, żeby Pan sobie sprawdził u prawnika jeśli Pan nie wierzy.

  Proszę sobie sprawdzić dwie kwestie. Po pierwsze, czy komornik prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego (prowadzi) a pod drugie, ile wynosi okres przedawnienia stwierdzony tytułem wykonawczym (10 lat). I wtedy może wreszcie zrozumie Pan i uwierzy, że roszczenie o którym Pan wspomniał, przedawnia się po 10 latach.

  Koniec.

  admin

  4 Wrz 13 11:17

 19. „okres przedawnienia stwierdzony tytułem wykonawczym (10 lat).”

  Nie ma takiego przepisu. 10-letni termin przedawnienia dotyczy roszczenia stwierdzonego:
  – prawomocnym orzeczeniem sądu, sądu polubownego, innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju
  – z ugody sądowej

  BTE nie jest ani ugodą, ani nie jest wynikiem orzeczenia sądu.

  Lech

  4 Wrz 13 11:23

 20. BTE bez klauzuli wykonalności nie jest tytułem wykonawczym – nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej (tuż po wystawieniu tegoż przez bank, bez klauzuli wykonalności). Korzysta natomiast z powagi rzeczy osądzonej po nadaniu klauzuli wykonalności. Czy Twoim zdaniem roszzcenie stwierdzone BTE z klauzulą wykonalności, zwrócony przez komornika po bezskutecznej egzekucji przedawni się po 3 latach czy po 10 latach?

  admin

  4 Wrz 13 11:27

 21. Adminie, jak może BTE korzystać z powagi rzeczy osądzonej, skoro żadnego osądu nie było? Ogarnij się 😉 Przecież zasadność BTE z klauzulą jak najbardziej może być wzruszana na etapie egzekucji.

  „BTE nie jest tytułem wykonawczym” – z klauzulą – jest.

  Lech

  4 Wrz 13 11:31

 22. Zapomniałem dodać, że korzysta z powagi rzeczy osądzonej po wszczęciu postępowania egzekucyjnego gdy nie został wzruszony na etapie egzekucji komorniczej. Przecież o takiej sytuacji pisze @Krzysiek i cały czas ja odnoszę się do tej sytuacji.

  „„BTE nie jest tytułem wykonawczym” – z klauzulą – jest.” Tak, cały czas to podkreślam i roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym w takiej sytuacji (po umorzeniu postępowania egzekucyjnego) przedawnia się po 10 latach.

  admin

  4 Wrz 13 11:45

 23. „roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym w takiej sytuacji (po umorzeniu postępowania egzekucyjnego) przedawnia isę po 10 latach.”

  Poproszę o przepis mówiący o tym, że 10-letni termin przedawnienia dotyczy tytułów wykonawczych. Jak wspomniałem, nie jest tym przepisem 125kc.

  A przypomnę, że nie każdy tytuł wykonawczy jest prawomocnym orzeczeniem sądu.

  Lech

  4 Wrz 13 11:48

 24. Doprecyzowuję: roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym niewzruszonym na etapie postępowania egzekucyjnego, przedawnia się po 10 latach. To wynika z art. 125 kc. Jak sam napisałeś: „10-letni termin przedawnienia dotyczy roszczenia stwierdzonego:
  – prawomocnym orzeczeniem sądu, sądu polubownego, innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju.”

  admin

  4 Wrz 13 11:55

 25. Przypominam, że zanim dołączyłeś do tej dyskusji, napisałem do @Krzysztofa:

  „Nie ma natomiast wątpliwości, że po wszczęciu postępowania egzekucyjnego kiedy to dłużnik otrzymuje pisemną informację o tym od komornika i nie wniesie środka odwoławczego (dopiero wówczas dowiaduje się o wydaniu BTE i nadaniu klauzuli wykonalności), roszczenie banku staje się roszczeniem z 10 letnim przedawnieniem.”

  admin

  4 Wrz 13 11:58

 26. I napisałem również, że BTE, nawet z klauzulą, nie jest orzeczeniem sądu.

  Lech

  4 Wrz 13 11:59

 27. „I napisałem również, że BTE, nawet z klauzulą, nie jest orzeczeniem sądu.”

  Jest to już orzeczenie sądu jeśli dłużnik, dowiedziawszy się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, nie wniesie środka odwoławczego.

  admin

  4 Wrz 13 12:02

 28. „Jest to już orzeczenie sądu jeśli dłużnik, dowiedziawszy się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, nie wniesie środka odwoławczego.”

  Nie zgadzam się.

  Orzeczeniem sądu jest to, co pochodzi od sądu (ale tylko klauzula).

  Lech

  4 Wrz 13 12:04

 29. Prawomocny nakaz zapłaty też jest orzeczeniem sądu mimo że sąd nie sprawdzał, nie osądzał, czy np. niepodpisana przez dłużnika faktura załączona do pozwu, nie jest aby fikcją.

  admin

  4 Wrz 13 12:04

 30. …ale nakaz zapłaty:
  – wydał sąd (zatem jest orzeczeniem wydanym przez sąd)
  – pozwany miał możliwość obrony
  Przy BTE ani sąd go nie wydaje, ani dłużnik nie ma możliwości sprzeciwu.

  Lech

  4 Wrz 13 12:07

 31. Nieprawomocny nakaz zapłaty można przyrównać do BTE który sąd zaopatrzył w klauzulę. Jeżeli na podstawie tego wszczęto postępowanie egzekucyjne, to wtedy dłużnik ma możliwość obrony. Jeśli nie broni się wówczas, to następuje to samo co w przypadku nakazu zapłaty doręczonego mu gdy też nie broni się.

  BTE z klauzulą wykonalności jest orzeczeniem sądu a staje się prawomocnym orzeczeniem gdy dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym nie broni się.

  Tak ja to rozumiem. Powracam też do mojego pytania: jaki jest twoim zdaniem termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego BTE z klauzula wykonalności na podstawie którego komornik prowadził egzekucję a dłużnik nie zaskarżył tego.

  ? 😉

  admin

  4 Wrz 13 12:17

 32. 3 lata.

  Lech

  4 Wrz 13 12:18

 33. To jesteś w błędzie, moim zdaniem. 10 lat.

  admin

  4 Wrz 13 12:19

 34. Sąd ORZEKA wydając nakaz zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury nie sprawdzając czy nie jest bezpodstawna. I sąd ORZEKA nadając klauzulę wykonalności BTE nie sprawdzając, czy aby nie jest bezpodstawny (wszak dłużnik może spłacił kredyt, czego w banku nie odnotowano).

  admin

  4 Wrz 13 12:22

 35. Są ORZEKA wydając nakaz zapłaty, i SPRAWDZA, roszczenie jest słuszne, czekając na sprzeciw i w razie braku uznaje, że roszczenie jest należne, a następnie nadaje klauzulę wykonalności.

  Sąd NIE ORZEKA wydając BTE, bo BTE nie wydaje, a jedynie nadaje klauzulę wykonalności.

  Lech

  4 Wrz 13 12:25

 36. Sąd, nadając klauzulę wykonalności BTE tak samo „orzeka” jak „orzeka” wydając nakaz zapłaty na podstawie faktury. Tylko że sprawdzenie tego, czy w tym pierwszym przypadku jest należne, następuje dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

  admin

  4 Wrz 13 12:31

 37. A tak w ogóle, to dlaczego bank miałby być gorszy (3 letnie przedawnienie roszczenia) od prywatnego pożyczkodawcy albo od wynajmującego albo od firmy budowlanej (10 letnie przedawnienie)?

  admin

  4 Wrz 13 12:36

 38. Admin się pogrążył 😉
  bez komentarza;)
  wieczorem dodam ciekawy artykuł z orzecznictwa SN – mam nadzieję, że z tym nie będzie Pan dyskutował;)

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:06

 39. Nie, z Panem już nie będę dyskutował skoro nie odróżnia Pan podstawowych niuansów.

  admin

  4 Wrz 13 13:08

 40. ponieważ wynika to z przepisów szczególnych. Zwykła pożyczka przedawnia się na mocy art. 118 kc po 10 latach kredyt natomiast na mocy też tego artykułu po 3 latach ponieważ jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej przez bank….

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:10

 41. czyje się w obowiązku aby Pana doedukować 😉

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:10

 42. obalenie twierdzenia @Lecha, że jest w błędzie tylko dlatego bo „pana zdaniem zdaniem przedawnia się po 10 latach” – nie wymaha komentarza

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:14

 43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 października 2003 r., sygn akt.: II CK 113/2002
  Termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata. Złożenie przez bank wniosku o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia.
  Uznano, że powstanie bankowego tytułu wykonawczego, a także już na tle Prawa bankowego z 1997 r. powstanie bankowego tytułu egzekucyjnego i następnie zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności, nie przesądza o zasadności roszczeń banku. Pogląd ten oparto na słusznym założeniu, że bankowy tytuł nie ma mocy wiążącej orzeczenia sądowego ani nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej.
  Mając na uwadze poczynione wyżej ustalenia, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie przedawnienie roszczeń banku wynosi trzy lata.

  Czy nadal Pan uważa inaczej ?:)

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:51

 44. „Zwykła pożyczka przedawnia się na mocy art. 118 kc po 10 latach kredyt natomiast na mocy też tego artykułu po 3 latach ponieważ jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej przez bank….”

  A roszczenie na podstawie faktury za sprzedaż piwa przedawnia się po dwóch latach ale gdy zostanie zasądzone, to po 10 latach. I co Pan na to…

  Jeszcze raz do rzeczy. Znany mi jest pogląd według którego nawet po bezskutecznej egzekucji roszczenie banku przedawni się po 3 latach ale jest to w mojej i nie tylko w mojej ocenie pogląd błędny.

  Podobnie jak błędne było twierdzenie że, że nadanie BTE klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia. Wreszcie, Sąd Najwyższy w podjętej uchwale ( Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. (III CZP 101/03, OSNC Nr 4/2005, poz. 58)) w sposób wyraźny stwierdza, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia.

  admin

  4 Wrz 13 13:51

 45. wieczorem lekcja nr 2, pozdrawiam

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:52

 46. Akurat jak opublikowałem powyższy komentarz, to przeczytałem Pański więc jeszcze odpowiem.

  „Uznano, że powstanie bankowego tytułu wykonawczego, a także już na tle Prawa bankowego z 1997 r. powstanie bankowego tytułu egzekucyjnego i następnie zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności, nie przesądza o zasadności roszczeń banku.”

  Jak Pan wczyta się w moje wcześniejsze wywody, to zobaczy Pan, że nigdzie temu nie zaprzeczyłem.

  admin

  4 Wrz 13 13:54

 47. P.S. problem Pana polega na tym, że nie wszystko Pan czyta ze zrozumieniem.

  admin

  4 Wrz 13 13:56

 48. „A roszczenie na podstawie faktury za sprzedaż piwa przedawnia się po dwóch latach ale gdy zostanie zasądzone, to po 10 latach. I co Pan na to…”
  jak wyżej napisałem sąd tutaj nic nie zasądza (jeżeli jest bte) więc termin nadal wynosi 3 lata bez względu czy nadanie klauzuli przerwie bieg przedawnienia czy też nie 😉

  to są tylko Pana oceny – niestety nietrafne

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:57

 49. Z faktu, że dłużnik nie odwołał się od prowadzonej egzekucji nie oznacza, że BTE staje się nagle „orzeczeniem sądowym”.

  Lech

  4 Wrz 13 13:58

 50. nie ma tutaj zastosowania jak Pan widzi art. 125 kpc…

  Krzysiek

  4 Wrz 13 13:58

 51. To jest istotną sporu ale przykład z prywatną pożyczką jest nietrafny z Pana strony. Żegnam (w tym wątku).

  admin

  4 Wrz 13 13:59

 52. więc po przerwaniu biegu przedawnienia (3 letniego) później biegnie ono od początku (i nadal wynosi 3 lata)

  Krzysiek

  4 Wrz 13 14:00

 53. „Z faktu, że dłużnik nie odwołał się od prowadzonej egzekucji nie oznacza, że BTE staje się nagle „orzeczeniem sądowym”.” Jest i taki pogląd, owszem. Pogląd.

  admin

  4 Wrz 13 14:00

 54. „więc po przerwaniu biegu przedawnienia (3 letniego) później biegnie ono od początku (i nadal wynosi 3 lata)”

  Jeśli chodzi o samo tylko przerwanie biegu przedawnienia, to tak.

  admin

  4 Wrz 13 14:01

 55. dlaczego pogląd wynikający z orzecznictwa i przepisów jest nietrafny? Tylko prozę o jakieś konkrety.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 14:02

 56. „„Z faktu, że dłużnik nie odwołał się od prowadzonej egzekucji nie oznacza, że BTE staje się nagle „orzeczeniem sądowym”.” Jest i taki pogląd, owszem. Pogląd.”
  proszę wskazać orzeczeni gdzie sąd ma inne zdanie zatem.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 14:03

 57. „więc po przerwaniu biegu przedawnienia (3 letniego) później biegnie ono od początku (i nadal wynosi 3 lata)”

  Jeśli chodzi o samo tylko przerwanie biegu przedawnienia, to tak.”

  a egzekucja przerywa jak pan wie i od umorzenia przedawnienie biegnie na nowo (znowu 3 lata)

  Krzysiek

  4 Wrz 13 14:03

 58. Tak, egzekucja przerywa i wznawia. a Panu (Panom) chodzi zapewne o to:

  „Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
  z dnia 7 stycznia 2004 r. III CZP 98/03:
  „Przepisy Prawa bankowego o bankowym tytule egzekucyjnym mają charakter wyjątkowy, gdyż wprowadzają istotne odstępstwa od ogólnych zasad dochodzenia roszczeń cywilnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Tytuł ten pozwala ominąć drogę sądowego postępowania rozpoznawczego. Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z atrybutów właściwych dla tytułów egzekucyjnych w postaci prawomocnych orzeczeń sądowych. Dotyczy to mocy wiążącej, powagi rzeczy osądzonej oraz dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianych w art. 125 kc. Egzekwowane roszczenie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności dotyczy roszczeń jeszcze nie osądzonych. Roszczenie objęte tym tytułem podlega osądzeniu w wypadku, gdy dłużnik wystąpi o ustalenie, że nie istnieje zobowiązanie, z którego bank wywodzi roszczenia, albo z powództwem przeciwegzekucyjnym lub też z żądaniem zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie tytułu wystawianego przez bank…”.”

  A ja mówię, że to błędna interpretacja. Jak jakiś bank poprosi mnie o pomoc w takiej sprawie, to wtedy wykażę błąd. 🙂 To wszystko.

  admin

  4 Wrz 13 14:17

 59. „A ja mówię, że to błędna interpretacja. Jak jakiś bank poprosi mnie o pomoc w takiej sprawie, to wtedy wykażę błąd. 🙂 To wszystko.”

  jak jakiś bank przeczyta pana wypowiedzi pod tym artykułem to wątpię, że poprosi Pana o jakąkolwiek wykładnie 😉

  Krzysiek

  4 Wrz 13 14:33

 60. Ich strata…

  admin

  4 Wrz 13 14:36

 61. Wieczorem postaram się Panu wytłumaczyć dość istotne kwestie dotyczące BTE i kwestii przedawnienia.
  Rozsądniejsze z Pana strony byłoby przyznanie się do błędu a nie ślepo bez żadnych argumentów (popierając twierdzenie tylko wykładnią dokonaną przez Pana) brnąć dalej.

  Krzysiek

  4 Wrz 13 15:05

 62. A ja tak z innej beczki pozyczka z r.2006 bez daty zwrotu, ustalone odsetki na poziomie X w skali miesiąca. Na przestrzeni tych lat kilka wpłat od dłużnika. Kidy przedawnia się pożyczka i odsetki od niej

  fajnymarian

  17 Lut 15 21:12

 63. Skoro w umowie brak terminu zwrotu to należałoby uznać, że jeszcze nie minął i przedawnienie pożyczki nie biegnie (trzeba umowę pożyczki wypowiedzieć w takim przypadku jeżeli chcemy aby stała się wymagalna). A odsetki przedawniają się po trzech latach, jak odpowiedziałem przed chwilą w innym wątku.

  admin

  18 Lut 15 05:45

 64. Rozumiem że odsetki przedawniają się niezależnie czy umowa jest wypowiedziana czy nie ? Czyli jeśli dłużnik płacił je okazjonalnie od czasu do czasu , to robił to dla tzw. zwłoki. Czy wpłaty w międzyczasie na rzecz odsetek przedawniają bieg ich przedawnienia?

  fajnymarian

  18 Lut 15 10:56

 65. Tak, niezależnie od tego.

  Moim zdaniem nie można przerwać wpłatą przedawnienia odsetek, bo odsetki narastają codziennie. A zatem przykładowo jeśli dłużnik wpłaci np. 100 zł. to spłaci najwcześniej narosłe odsetki a te których wpłata nie objęła, dalej się przedawniają. Ot np. spłacił tymi 100 zł. odsetki narosłe do dnia 31 stycznia 2012 roku ale tych za każdy dzień lutego i później nie spłacił i ta 100 zł. wpłata nie powoduje przerwania biegu ich przedawnienia.

  admin

  18 Lut 15 11:07

 66. Czyli o jakie odsetki mogę występować w przypadku wypowiedzenia umowy z 2006 , gdy w międzyczasie były jakieś wpłaty na ich konto?

  fajnymarian

  18 Lut 15 11:52

 67. Możesz o wszystkie, może dłużnik nie wie o trzyletnim przedawnieniu odsetek.

  Kiedy były wpłaty?

  admin

  18 Lut 15 12:03

 68. było kilka wpłat średnio co rok. Dłużnik nie wie , ale jeśli już dojdzie do powództwa to się dowie od sądu;)

  fajnymarian

  18 Lut 15 12:19

 69. Sąd z urzędu nie poucza dłużnika – pozwanego, ze roszczenie jest przedawnione, no chyba że znają się prywatnie to mu może powie, ale to nie na sali sądowej tylko nie wiem, w łóżku albo w drodze z kościoła.

  Wpłaty dłużnika trzeba by przyporządkować do najstarszych wymagalnych wówczas i nieprzedawnionych wówczas odsetek,. Wówczas czyli w momencie dokonania wpłaty.

  Jeżeli zatem np. odsetki za rok to 1000 zł. i dłużnik wpłacił Ci dzisiaj 1000 zł. to (obawiając się zarzutu przedawnienia) wnosisz dziś czy tam jutro pozew o zapłatę (należności głównej i) odsetek za dwa ostatnie lata bo za rok wcześniej zapłacił Ci właśnie.

  admin

  18 Lut 15 12:28

 70. Mam wpłaty z roku 2008/10/12/14. czyli mogę wnosić o zapłacenie odsetek starszych niż trzy lata rozbijając je na kilka pozwów?Nie ogarnąłem tego troszkę sorry.

  fajnymarian

  18 Lut 15 12:36

 71. Jak wniesiesz powództwo o zapłatę odsetek starszych niż 3 lata, to będę właśnie odsetki przedawnione. Nie trzeba rozbijać na pozwy, w jednym pozwie wnosisz o zapłatę odsetek za okres od … do…

  admin

  18 Lut 15 12:41

 72. czyli najkrócej rzecz ujmując nie ma szans na zaległe odsetki;( Składam pozew o należność z r.2006 wraz z odsetkami za okres od 2007 do 2015?

  fajnymarian

  18 Lut 15 12:45

 73. No nie wiem ile tych odsetek spłacił. Jeżeli umowa pożyczki jest oprocentowana to od samego początku rosły. Ja bym wniósł o zapłatę tych przedawnionych odsetek też, co najwyżej sąd oddali w tym zakresie powództwo jeżeli pozwany wniesie sprzeciw podnosząc że przedawnione.

  admin

  18 Lut 15 13:02

 74. sugerujesz coby zrobić to w jednym pozwie czyli odsetki od 2007 do dziś?

  fajnymarian

  18 Lut 15 13:22

 75. Ja tak zrobiłbym.

  admin

  18 Lut 15 13:37

 76. załączyć wpłaty które były do tej pory?coby widać było że dłużnik przejawiał fantazję?

  fajnymarian

  18 Lut 15 13:44

 77. Ja bym nie załączał ale nie wiem, czy to dobrze.

  admin

  18 Lut 15 14:57

Skomentuj