Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wnoszę o zwrot zaliczki, bo szkoda pieniędzy na egzekucję

skomentuj

Wczoraj w jednej ze spraw nie pozostało mi nic innego, jak wystosować do komornika takie oto pismo:

Wnoszę o umorzenie egzekucji z nieruchomości objętej księgą wieczystą … i zwrot zaliczki w kwocie 1.600,00 zł. wpłaconej na poczet opisu i oszacowania nieruchomości przez biegłego.

Uzasadnienie. Dłużnik W.D. dokonał sprzedaży działki nr 127/2 Jako dowód załączam fragment księgi wieczystej … (inna księga wieczysta, nieruchomość od lat innego właściciela – przyp. admina) druga kartka.

W zaistniałym stanie rzeczy prowadzenie egzekucji z pozostającego skrawka nieruchomości stanowiącego drogę służebną jest bezprzedmiotowe.

Z analizy obu ksiąg wieczystych w internecie wynika, że Sąd dokonał wpisu w związku ze zmianą właściciela tego samego dnia w którym została dokonana wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.

Przez cały czas ja i komornik żyliśmy w przekonaniu, że działka 127/2 co do której był sens prowadzić egzekucję, jest wciąż własnością dłużnika. W księdze wieczystej jest jakiś wpis referendarza (ale ani słowa o odłączeniu działki!!!) z tego samego dnia, w którym została w księdze dokonana wzmianka o wszczęciu egzekucji przez komornika z mojego wniosku. Widziałem ten wpis ale byłem przekonany, że jest to jakaś dodatkowa adnotacja związana z dokonaniem wzmianki o wszczęciu egzekucji. Dopiero w księdze wieczystej do której ta sprzedana działka została przyłączona jest jasna informacja o przyłączeniu tej działki. Komornik / referendarz spóźnił się może tylko kilka godzin a może tylko kilka minut. Może np. plik z dokumentami – wnioskami upadł referendarzowi na podłogę i zbierając je, przełożył tak, że wniosek o wpis w związku ze sprzedażą działki był wyżej „na kupce” niż wniosek komornika o dokonanie wzmianki o wszczęciu egzekucji. Gdyby było odwrotnie, to sprzedaż działki zostałaby ową wzmianką zablokowana. Tak myślę, że nie miałoby tu znaczenia to, że strony wcześniej spisały umowę sprzedaży.

Oczywiście na dłużnika „pójdzie” zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 300 kk. A działkę kupili jego sąsiedzi i może uda się udowodnić w skardze pauliańskiej, że doskonale wiedzieli o tym, iż dłużnik sprzedaje ją aby udaremnić egzekucję komorniczą. Można by wówczas doprowadzić do uznania przez sąd sprzedaży za bezskuteczną wobec mnie jako wierzyciela egzekwującego.

Czerwiec 15th, 2013 at 8:10 am

Skomentuj