Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

EPU – wezwanie do wskazania adresu pozwanego

komentarze 2

Chyba ze sto nakazów zapłaty wydanych w EPU  i ani jednego wezwania do wskazania aktualnego adresu pozwanego… W sądach „normalnych” nigdy takiej długiej passy skutecznych doręczeń nie było. Już wbrew logice zaczynałem myśleć, że coś rzeczywiście w tym jest, co niektórzy twierdzą, czyli że e-sąd nadaje klauzule mimo zwrotów przesyłek z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Oczywiście tak nie jest; w końcu w jednej ze spraw otrzymałem pismo z e-sądu o takiej treści:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie:
Referendarz sądowy Agnieszka Darowska-Krysa
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa: Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne przeciwko … Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z a r z ą d z a
I. Zwrotne potwierdzenie odbioru dla pozwanego … Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pozostawić w aktach bez skutku doręczenia
II. Wezwać pełnomocnika powoda w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i przekazania sprawy do sądu według właściwości ogólnej do usunięcia przeszkody w doręczeniu nakazu zapłaty poprzez wskazanie adresu pozwanego … Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod który można by było doręczyć stronie pisma sądowe, bowiem odpis nakazu zapłaty powrócił do Sądu z adnotacją poczty: „Adresat wyprowadził się”.

Pouczenie:
Uzupełnienia adresu należy dokonać przy pomocy właściwego elektronicznego formularza dostępnego na stronie użytkownika EPU jako odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia adresu pozwanego.

Ów właściwy formularz e-sąd sam podstawia w takim przypadku (jest już z automatu wpisana sygnatura akt) i wygląda ten formularz tak:

adres epu

Bardzo lubię ustalać na wezwanie sądu aktualny adres spółki z o.o. a to dlatego, że ustalenie sprowadza się do sprawdzenia adresu w internetowym KRS. W przedmiotowej sprawie okazało się (jak często zresztą bywa w takich przypadkach) że figurujący w KRS adres siedziby pozwanej spółki jest to ten sam adres który w pozwie wskazałem. I wówczas doręczenie uznaje się za skuteczne. 🙂

Wpisałem więc ten sam adres do powyższego formularza i wysłałem i korciło mnie aby nas tym poprzestać i ewentualnie podroczyć się z e-sądem – poczekać czy przyjdzie postanowienie o przekazaniu sprawy gdyż podałem ten sam adres. Wówczas odpisałbym (w ramach zażalenia), że taki jest adres w KRS. 😉 Ostatecznie jednak skrobnąłem osobne pismo w sprawie w którym wskazałem iż jest to adres figurujący w KRS.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

07/06/2013

kategoria e-sąd

Komentarze do 'EPU – wezwanie do wskazania adresu pozwanego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dawaj, jaka to spółka, może i ja ją sobie pozwę o jakieś 5 tysiaków? 🙂

    Lech | blog o wekslach

    7 Cze 13 08:58

  2. No, to jest pole „do popisu”. Właściwie dopiero teraz to sobie uświadomiłem. Na nic wniosek pana prezesa o przywrócenie terminu, trza było zmienić w KRS adres na swój domowy.

    admin

    7 Cze 13 09:27

Skomentuj