Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bezskuteczna egzekucja i wielu oszukanych

skomentuj

Pytanie: W 2005 roku dałem zaliczkę 8000zł na sprowadzenie samochodu pewnemu Panu ze … Niestety zostałem oszukany, samochód nigdy nie został sprowadzony, a zaliczki już nigdy nie zobaczyłem. W grudniu sąd wydał „Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym” na kwotę 8000zł + odsetki + 1360zł tytułem kosztów postępowania. Do komornika wystąpiłem o egzekucję 10244,82zł W kwietniu komornik umorzył sprawę wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Wiem, że Pan ze … oszukał nie tylko mnie, wciąż widuję jego ogłoszenia więc przypuszczam, że wciąż oszukuje w ten sam sposób ludzi. Nie wierzę w to że nic nie posiada, wiem że jeździ mercedesem… Proszę o informację czy możecie podjąć się tej sprawy? Jaki były koszty? Ja jestem z Jarocina, dłużnik z Poznania. Strata tym większa, że na tą zaliczkę wziąłem w banku kredyt.

Odpowiedź: Nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie zgłosił Pan przestępstwa, w zawiadomieniu wskazując innych pokrzywdzonych aby „wymusić” na organach ścigania przedstawienie dłużnikowi zarzutu wyłudzenia. A przed złożeniem zawiadomienia uprzedzić pisemnie dłużnika, że Pan to ma zamiar zrobić i wspomnieć mu że wie Pan o innych pokrzywdzonych przez niego, że Pan ich wskaże w zawiadomieniu, skontaktuje się z nimi. Czasem to wystarczy aby dłużnik zdecydował się zapłacić.

Maj 12th, 2013 at 12:34 pm

kategoria: wyłudzenie

Skomentuj