Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Adam Podgajny ur. 1968 r. zam. Maków Mazowiecki. Kwota 23.200,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Adam Podgajny urodzony w 1968 roku, zam. (ostatni znany adres) w Makowie Mazowieckim. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 10 listopada 2010 r. Egzekucja komornicza wszczęta w grudniu 2010 r, umorzona jako całkowicie bezskuteczna.

W piśmie z datą 06 maja 2011 r. komornik sądowy poinformował wierzyciela o tym, że dłużnik pod wskazanym przez wierzyciela adresem jest jedynie zameldowany u swojej siostry. Dłużnik przebywa gdzieś w Warszawie (brak możliwości ustalenia adresu). Korespondencja kierowana do dłużnika została zwrócona z adnotacją „nie zastałem – awizowano”. Dłużnik na stałe nigdzie nie pracuje, zasiłku z P.U.P. nie pobiera, prawdopodobnie prowadzi działalność gospodarczą AUTORENT-AGROPAK oraz jest wspólnikiem DOM FINANSOWY. Dłużnik nie posiada żadnych nieruchomości, pojazdów mechanicznych, wierzytelności ani innych praw majątkowych. Pod adresem wskazanym przez wierzyciela dłużnik nie posiada żadnych ruchomości podlegających zajęciu ani żadnego innego mienia stanowiącego własność dłużnika. Dłużnik posiada konto bankowe w mBanku – brak środków na rachunku. Informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji w całości potwierdziły ustalenia terenowe. Dłużnik nie posiada żadnych wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i umów cywilnoprawnych. Kontakt w sprawie kupna długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

04/05/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj