Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„EPU sąd właściwy”

skomentuj

Tytułowe wyrażenie nierzadko gości w statystykach bloga. Pozwy w EPU rozpatruje tylko jeden sąd a mianowicie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Wnosząc pozew w systemie e-sądu nie podajesz (bo i miejsca na to nie ma), do którego sądu pozew w EPU wnosisz, nie ma żadnego wyboru.

Możliwe jednak, że niektórzy tak pytający chcą wiedzieć co innego a mianowicie, do którego sądu przekazywana jest sprawa z EPU jeśli pozwany wniesie sprzeciw albo jeśli e-sąd uzna, że brak jest podstawo do wydania nakazu zapłaty w EPU. Otóż w takim przypadku akta sprawy przekazywane są do sądu właściwego miejscowo dla adresu zamieszkania / siedziby dłużnika. I choć wnosząc pozew w EPU musisz wybrać sąd właściwy,  to nawet jeżeli się pomylisz, to e-sąd przekaże sprawę do sądu właściwego jak wyżej. Nic też nie da wskazanie sądu właściwego dla powoda, próbowałem. A w tradycyjnym postępowaniu jak najbardziej; w sprawach o zwrot pożyczki (a propos, szybkie pożyczki pozabankowe są tutaj) albo o zapłatę faktury można skutecznie wnieść pozew do sądu właściwego dla powoda i po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa nie zostanie przekazana do sądu właściwego dla pozwanego. Dlaczego tak jest, tego nie wiem, ale może chodzi o to, aby na przykład jakaś firma udzielająca mikro pożyczek – chwilówek na terenie całego kraju nie zapchała sądu właściwego dla niej sprzeciwami z całej Polski.

kategoria: e-sąd

Skomentuj