Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Minimum komornicze

skomentuj

Niedawno na tym blogu wkleiłem tekst wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, ale tekst raczej nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że komornik uczynił wszystko, aby należność wyegzekwować i przejawiał w sprawie inicjatywę.  A teraz wklejam uzasadnienie umorzenia od innego komornika z którego też dość jasno wynika, że temu komornikowi raczej nie warto zlecać egzekucji.

Wierzyciel wystąpił o egzekucję świadczenia pieniężnego w kwocie 7.480,47 zł. Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponieważ:

Dłużnik nie mieszka pod adresem wskazanym przez wierzyciela od kilku lat. W toku czynności nie udało się ustalić aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika. W Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS dłużnik figuruje jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Dłużnik nie posiada żadnych ruchomości o wartości handlowej podlegających zajęciu. Nie figuruje także jako właściciel lub użytkownik nieruchomości położonych na terenie miasta …. Zajęcie konta bankowego w banku Pekao SA bezskuteczne.

Wobec powyższego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Ja ze swej strony zawaliłem sprawę o tyle, że nie przyjrzałem się jej już po otrzymaniu pisma – wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, ale w sumie może to i lepiej, bo skieruję tę sprawę do innego komornika zamiast popędzać takiego, co to sam nie przejawia inicjatywy.

Otóż po wpisaniu w Google nazwy firmy i nazwiska dłużnika otrzymujemy adres strony internetowej jego firmy, zlokalizowanej pod innym adresem niż zamieszkania ale w tymże mieście (gdzie siedzibę ma komornik). Wielu innych komorników których znam, z pewnością dokonałoby takiego sprawdzenia, ale ten nie dokonał. Strona jest aktualizowana a zatem prawdopodobnie firma działa. Zlecenie windykacji przeciwko temu dłużnikowi otrzymałem z prośbą klienta, aby w sprawie nie podejmować kontrowersyjnych działań i dlatego skupiliśmy się tylko na uzyskaniu nakazu zapłaty i wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Być może teraz klient już nie zechce nas ograniczać ale ja przede wszystkim skieruje sprawę ponownie do innego komornika.

Komornik którego tekst uzasadnienia wkleiłem w tym wpisie, od 2011 roku dokonał zajęcia tylko jednego konta firmowego. W aktach nie mam żadnych odpisów zajęć (wysyłanych w ciemno) do innych banków a jest bardzo prawdopodobne, że ten dłużnik prowadzący działalność nie w tym okresie raz zmieniał konto firmowe (przy okazji, dobre oferty kont firmowych są tutaj). Komornik ten prawdopodobnie nie ma (jak widać) dostępu do systemu OGNIVO albowiem nic nie pisze o tym jakoby dokonał sprawdzeń w innych i których bankach. Nic nie pisze też o tym, czy sprawdził w CEPiK stan posiadania pojazdów przez dłużnika; zapewne nie sprawdził.

Konkludując, komornik o którym mowa w tym wpisie, to typowy komornik z dawnej „epoki”. Sprawę zleciłem mu na próbę i próba wypadła negatywnie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

28/04/2013

kategoria komornik

Skomentuj