Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zbieg egzekucji między komornikami

skomentuj

Zgodnie z art. 773 par. 1 kpc, w przypadku zbiegu egzekucji do tego samego składnika majątku (pod tym pojęciem rozumiem też np. wierzytelności, jak wynagrodzenie albo konto bankowe) prowadzonej przez dwóch lub więcej komorników sądowych, jeżeli żaden z nich nie jest właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania dłużnika lub gdy każdy z nich jest właściwy miejscowo, to akta od wszystkich komorników przejmuje do prowadzenia łącznej egzekucji ten komornik, który dokonał zajęcia jako pierwszy. Zobaczmy tutaj:

Obaj komornicy są z Rzeszowa i obaj są właściwi miejscowo dla dłużniczki, która zamieszkuje we wsi pod Rzeszowem. Dlatego egzekucję będzie prowadził ten, który zajął wynagrodzenie przedszkolanki jako pierwszy; komornicy ustalają to między sobą, bez ingerencji sądu. A gdyby obaj zajęli wynagrodzenie tego samego dnia – tego samego dnia do przedszkola wpłynęłyby zajęcia od obu komorników? Nic na ten temat nie znalazłem w kpc. Ktoś wie, co wtedy?

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

26/04/2013

kategoria komornik

Skomentuj