Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik a zmiana adresu

skomentuj

Kolejne częste zapytanie, to tytułowe. W postępowaniu egzekucyjnym dłużnik ma obowiązek powiadomienia komornika o zmianie adresu zamieszkania a jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to pismo które powróci do komornika z adnotacja „adresat wyprowadził się” zgodnie z prawem (art. 136 Kodeksu postępowania cywilnego) traktowane będzie jako doręczone. To samo tyczy się wierzyciela egzekwującego. Nie jest tu zatem tak, jak w postępowaniu sądowym, gdzie sąd, po otrzymaniu przez pocztę zwrotu przesyłki z adnotacją „adresat wyprowadził się lub „adresat nieznany” wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania.

Nieodbieranie przez dłużnika pism od komornika jest zazwyczaj korzystne dla wierzyciela (podobnie zresztą jak w postępowaniu sądowym o zapłatę). Weźmy na przykład protokół opisu i oszacowania nieruchomości do licytacji. Jak dłużnik odbierze, to może zaskarżyć w terminie 7 dni i wydłuży się co najmniej o kilka miesięcy oczekiwanie na licytację. A jak nie odbierze, to wiadomo…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4]

25/04/2013

kategoria komornik

Skomentuj