Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Tomasz Dybczyński, Wałbrzych. Kwota 3.221 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług. Dłużnik: Tomasz Dybczyński ur. 1967 r., zam. Wałbrzych. Kwota długu: 3.221 zł. Dług potwierdza prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2012 r. Jest to dług wynikający z działalności gospodarczej PH FOCUS Tomasz Dybczyński NIP 8861816517

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornik sądowego zostało umorzone w październiku 2012 roku jako całkowicie bezskuteczne. Prowadząc to postępowanie komornik ustalił między innymi, że dłużnik nie pobiera świadczeń krótkoterminowych jak też nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej. Brak rachunków bankowych oraz jakichkolwiek źródeł dochodu. Egzekucja z wierzytelności w Urzędzie Skarbowym bezskuteczna (nie posiada nadpłaty z tytułu uiszczonego podatku). Działalność gospodarczą prowadził do 10 kwietnia 2012 r. W zeznaniu podatkowym wykazał stratę w działalności gospodarczej. Z informacji uzyskanej z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że nie jest właścicielem pojazdów mechanicznych.

Kontakt z wierzycielem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/04/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj