Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

EPU – zażalenie na brak uzasadnienia postanowienia

komentarze 2

Wniosłem pozew w EPU czyli w e-sądzie, o zapłatę na podstawie umowy najmu lokalu. Umowa najmu to dowód nie mniej pewny niż umowa pożyczki z pokwitowaniem otrzymania kwoty pożyczki (przy okazji, bardzo łatwe i szybkie pożyczki są tutaj). Tym niemniej, w tym konkretnym przypadku otrzymałem postanowienie o stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Uzasadnienie, to brak uzasadnienia, bo czytamy w nim:

W dniu 14/03/2013 roku powód Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne Grabowski Robert złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego. Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

Oczywiście mogę żalić się na to postanowienie, zgodnie z pouczeniem:

Na postanowienie przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia (jeżeli postanowienie wyda sędzia) wnoszonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego do Sądu Okręgowego w Lublinie/skargi na orzeczenie referendarza sądowego (jeżeli postanowienie wyda referendarz) wnoszonej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego

Tylko że na co mam się żalić, kiedy nie wiem o co panu referendarzowi idzie? Już wiem, napiszę zażalenie na brak uzasadnienia, bo nie będę zgadywał, co pan referendarz chciał powiedzieć. Rozumiem, że będzie teraz tak, że otrzymam uzasadnienie w odpowiedzi na zażalenie i wówczas będę mógł wnieść merytoryczne zażalenie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

15/04/2013

kategoria e-sąd

Komentarze do 'EPU – zażalenie na brak uzasadnienia postanowienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Witam, zdarzyła mi się właśnie identyczna sytuacja. Sądzę, ze referendarz zobaczył obszerny opis sprawy (moja pierwsza w EPU) i ze względu na zaległości nawet jej nie rozpoznał. Proszę powiedzieć, czy Pańskie zażalenie odniosło skutek?

    Lucky

    22 Mar 17 17:40

  2. Niestety, nie pamiętam już, widzę, że to sprawa sprzed czterech lat.

    admin

    22 Mar 17 19:28

Skomentuj