Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uzależnianie terminu dokonania zapłaty od zdarzenia przyszłego i niepewnego

skomentuj

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, otrzymałem takie pismo od pani adwokat:

Działając w imieniu spółki …, w oparciu o pełnomocnictwo, którego kopię załączam, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z dnia 13 marca 2013 r. kwoty 7.380,00 zł., oświadczam iż ww wezwanie jest pozbawione podstawy prawnej i faktycznej. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy moim mocodawcą a … roszczenie nie jest wymagalne, zatem wezwanie do zapłaty należy uznać co najmniej za przedwczesne.

Pani adwokat kazała mi jak widać dochodzić, o jakież to zapisy umowne i czego dotyczące może chodzić.

Ustaliłem i odpisałem:

Odpowiadając na pismo Pani Mecenas w sprawie dłużnika: … uprzejmie informuję, że roszczenie jest wymagalne. Nie można uzależniać terminu zapłaty od zdarzenia przyszłego i niepewnego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt I ACa 817/06).

Nieważny zatem jest zapis w umowie pomiędzy zbywcą wierzytelności a dłużnikiem stanowiący w par. 6 pkt 3 że „Wynagrodzenie za opracowanie stanowiące przedmiot umowy płatne będzie gotówka na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury, w terminie 3 dni od wpływu gotówki na konto Zamawiającego od inwestora.”

Wysłałem jej powyższe pismo pocztą polecona a dłużnikowi faksem i za kilka dni … jazda!

A zobaczcie przy okazji, jaka cwana, pisze: „zatem wezwanie do zapłaty należy uznać co najmniej za przedwczesne”, czyli daje do zrozumienia, że nie jest wykluczone iż jeszcze coś „wynajdzie”.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

06/04/2013

kategoria: windykacja

Skomentuj