Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Piotr Bednarski, Giżycko. Kwota 7.125,80 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: Piotr Bednarski, zam. Giżycko. Kwota podstawowa długu to 6.598 zł., do tego 527,80 zł. kosztów procesowych oraz odsetki ustawowe od należności głównej (niewyszczególnione w tytule) od dnia 11 sierpnia 2005 r. do dnia zapłaty. Należności te zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku V Wydział Grodzki. Jest to dług wynikający z umowy najmu lokalu (zaległości czynszowe) wykorzystywanego przez dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej.

Postępowanie egzekucyjne przeciwko ww. dłużnikowi prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku, całkowicie bezskutecznie. Jak napisał komornik, egzekucja z ruchomości, kont bankowych i innych wierzytelności okazała się bezskuteczna; prowadzone w trybie art. 801 i 761 par. 1 kpc postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika objętego wnioskiem egzekucyjnym. Z racji powyższego, komornik postępowanie egzekucyjne umorzył postanowieniem z dnia 11 lipca 2007 r. Egzekucję wszczęto później ponownie, prowadził ją warszawski komornik, lecz również została umorzona jako bezskuteczna postanowieniem komornika z dnia 23 czerwca 2008 r.

Kontakt z wierzycielem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

12/03/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj