Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Gdy PESEL albo NIP dłużnika nie znasz…

1 komentarz

… to możesz mieć problem nie do przejścia, jeśli dłużnik nie jest zameldowany w miejscowości w której zamieszkuje. Nic Ci nie poradzę, bo sam sobie nie potrafię tzn. w sprawie klientki która spisując umowę pożyczki z dłużnikiem, nie poprosiła ani o PESEL ani o NIP.

Znam adres dłużnika w Rawie Mazowieckiej, miało miejsce doręczenie mu nakazu zapłaty oraz pisma od komornika. Nie otworzył jednak drzwi ani nam ani komornikowi. Nie mając PESEL ani NIP, komornik nie może dokonać żadnych ustaleń w urzędach jak chodzi o nieruchomości, samochód, wierzytelności i miejsce zatrudnienia. W takich przypadkach komornicy pytają o PESEL dłużnika w miejskim wydziale meldunkowym ale okazało się, że dłużnik nie jest w Rawie Mazowieckiej zameldowany, nie figuruje w rejestrze…

Ustaliłem, że w Siedlcach prowadzi działalność gospodarczą w branży gastronomii człowiek o takim imieniu i nazwisku i nawet NIP jest podany a od klientki dowiedziałem się, że dłużnik też działa w branży gastronomicznej i że kiedyś ponoć mieszkał w Siedlcach, bo tam miał żonę. Komornik jednak nie zaryzykuje zapytań i zajęć w oparciu o NIP tego człowieka, bo gdyby okazało się, że to nie on, to miałby cholerne problemy i ja zapewne też.

No i co? Komornik będzie musiał pojechać do tego może dłużnika a może nie dłużnika i zapytać, „czy to Pan jest ten …. – dłużnik”. Może go odnajdzie a może nie, może człowiek ten powie komornikowi prawdę, a może nie…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

28/02/2013

kategoria dane osobowe

1 komentarz do 'Gdy PESEL albo NIP dłużnika nie znasz…'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeszcze przyjdzie czas, że te numerki będziemy mieli tatuowane/czipowane jak w obozach koncentracyjnych…

    Lech

    1 Mar 13 04:30

Skomentuj