Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zielone światło dla spamerów

skomentuj

Jakby ktoś nie wiedział (ja nie wiedziałem do dnia wczorajszego), to 21 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Chodzi dokładniej o Ustawę z dnia 16 listopada o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Moim zdaniem, już można spamować na firmowe adresy e-mail bez pytania o zgodę na przesłanie oferty a dokładniej, takie rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej i innej już nie jest spamem. Dobrodziej ustawodawca zlitował się nad takimi jak ja i art. 10 ust. 1 ww. ustawy – Prawo telekomunikacyjne otrzymał brzmienie: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Niektórzy jednak mają wątpliwości, jak rozumieć pojęcie „osoby fizycznej”. Czy odbiorcą o adresie np. jan.kowalski@nazwa firmy.pl albo rob_grabowski@poczta.onet.pl umieszczonym na firmowej stronie www albo w katalogu firm jest osoba fizyczna w rozumieniu ww. przepisu? Moim zdaniem, w takim kontekście to nie jest osoba fizyczna. Ten drugi z ww. adresów jest moim prywatnym adresem ale jeśli umieszczę ten adres na mojej stronie firmowej albo w katalogu firm, to wysłanie nań niezamówionej informacji handlowej jest wówczas dozwolone, tak myślę.

Jeżeli wykluczylibyśmy całkowicie osoby fizyczne jako odbiorców niezamówionej informacji handlowej, to należałoby uznać, że takie informacje można by wysyłać tylko na adresy mailowe spółek posiadających osobowość prawną, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne? Bez sensu. A może należałoby wówczas uznać, że nie wolno wysyłać niezamówionych informacji handlowych nawet adresy podane jako kontaktowe np. w spółkach z o.o. jeżeli przed „małpą” widnieje nazwisko albo imię? Też bez sensu, moim zdaniem.

To co, Panie i Panowie, „spamujemy”?

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

24/02/2013

kategoria biznes

Skomentuj