Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Po bezskutecznej egzekucji prywatnej pożyczki

skomentuj

I jeszcze jeden mail z przeszłości – zapytanie o windykację:

Posiadam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy o zapłatę kwoty 4.960,09 + odsetki oraz 680,00 koszty sądowe + 354,30 opłaty komornicze z dnia 29-06-2009 przeciwko osobie fizycznej. Egzekucja przez komornika była bezskuteczna. Proszę o informację czy podjęliby się Państwo wyegzekwowanie tej kwoty i na jakich warunkach. Była to pożyczka.

Wierzyciele często w takiej sytuacji poszukują skutecznej firmy windykacyjnej ale i windykacja często jest bezskuteczna w takiej sytuacji. Sugerowalibyśmy najpierw teraz zgłosić do prokuratury podejrzenie wyłudzenia, zgłaszający nie ponosi przecież żadnych kosztów w postępowaniu karnym. Powiedzmy że szanse na odzyskanie długu tą droga są mniejsze niż większe, ale mimo wszystko można spróbować. Czasem dłużnik przestraszy się w postępowaniu karnym i pieniądze odda lub choć część. Często jest tak, że taki dług nie jest jedynym i nie jest pierwszym zaciągniętym przez dłużnika. Można spróbować dowiedzieć się, czy ma inne długi. Kiedyś było to łatwiejsze, gdy była rejonizacja komorników; wiadomo było że jak dłużnik ma inne długi egzekwowane przez komornika, to tylko przez tego jednego komornika z rejonu. Obecnie może mieć sprawy o wielu komorników, w całej Polsce, jak sobie wierzyciel wybrał.

Czasem po umieszczeniu dłużnika w internecie (nawiasem mówią, czasem jest to skuteczna metoda windykacyjna – dłużnik chce zniknąć z internetu i spłaca dług) zgłaszali się do nas i inni jego wierzyciele.

No i oczywiście jak masz możliwość i nie brak Ci determinacji, to zacznij też w jego miejscu zamieszkania rozwieszać plakaty informujące o nim jako o dłużniku. Zarówno jak chodzi o wpis w internecie jak i o plakaty, to informacja powinna mieć formę oferty sprzedaży wierzytelności a nie np. „Uwaga, dłużnik, ostrzegam”.

kategoria: windykacja

Skomentuj