Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja przedpłaty

skomentuj

Zapytanie: Pewna osoba z Siemianowic Śląskich wyłudziła ode mnie 6000zł. osoba ta popełniła przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Chodziło o zakup urządzenia, kontaktowałem się z tą osobą mailowo, przelałem pieniądze na wskazane przez nią konto i niestety kontakt się urwał. okazało się że ta osoba jest winna nie tylko mi, ustaliłem że przeciwko tej osobie prowadzone było postępowanie cywilne w podobnej sprawie.

dowiedziałem się że ta osoba prawdopodobnie nic na siebie nie posiada. w związku z tym że 6000zł to nie mała kwota, zależy mi bardzo na odzyskaniu chociaż części. posiadam wszelkie dowody wpłat, maile w których umawiamy się na zakup itp. wiem również gdzie mieszka ten człowiek. czy mogą mi Państwo jakoś pomóc w tej sytuacji?

Jest prawdopodobne, że organy ścigania uznałyby że jest to wyłudzenie ale niekoniecznie (czasem dłużnik potrafi się wytłumaczyć) – z mojej praktyki mogę powiedzieć, że częściej przedstawiają zarzut za brak dostarczenia towaru niż za niezapłacenie faktury za towar. Sprawą można by się zając jednak aby można rozpocząć windykację, to najpierw trzeba by wyznaczyć mu pisemnie dodatkowy termin do wywiązania się z umowy czyli dostarczenia urządzenia np. w ciągu 7 dni pod rygorem odstąpienia przez Pana od umowy. I po bezskutecznym upłynięciu tego terminu można wypowiedzieć umowę i wezwać go do zwrotu pieniędzy. W sprawie zapewne trzeba by działać niekonwencjonalnie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

05/02/2013

kategoria wyłudzenie

Skomentuj