Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przyłączenie się do egzekucji

skomentuj

Taki mail:

Prowadzę działalność gospodarczą i mam sprawę o zapłatę w sądzie przeciwko klientowi ze Skarżyska, niedługo będzie nakaz zapłaty i już myślę o egzekucji komorniczej tej mojej należności to znaczy, jaki może mieć przebieg. Wiem już o tym, że ten mój dłużnik jest nie tylko mnie winien  pieniądze, ma też niespłacane i wypowiedziane już kredyty firmowe w skarżyskich bankach oraz należności względem innych jego kontrahentów. Czy gdy moja sprawa trafi do komornika jako ostatnia, to wierzytelność moja będzie ściągana jako też ostatnia? Czy Państwo mogliby mi pomóc?

O kolejności zaspokajania wierzycieli nie decyduje to, czy ich wierzytelność trafiła do egzekucji przed innymi wierzytelnościami czy po nich. O kolejności decyduje kategoria wierzytelności. Kredyty dla firm i inne kredyty bankowe nie są wierzytelnościami uprzywilejowanymi w zaspokajaniu w porównaniu z Pana wierzytelnością. Bank jako wierzyciel z tytułu kredytu może mieć pierwszeństwo w zaspokajaniu z konkretnego składnika majątku dłużnika, Jeżeli jest na nim ustanowione zabezpieczenie. I tak też np. jeżeli kredyt firmowy jest zabezpieczony hipotecznie na mieszkaniu dłużnika, to bank jako wierzyciel hipoteczny będzie korzystał z pierwszeństwa w egzekucji z tej nieruchomości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

04/02/2013

kategoria: komornik

Skomentuj