Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Brak majątku spółki z o.o. a upadłość

komentarze 2

Art. 13 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony przez sąd w sytuacji, gdy majątek dłużnika co do którego wniesiono o ogłoszenie upadłości nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli więc spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie posiada żadnego majątku, to najprawdopodobniej po złożeniu przez któregokolwiek z uprawnionych wniosku o ogłoszenie jej upadłości, sąd taki wniosek oddali powołując się właśnie na art. 13 wspomnianej ustawy. Można przy tej okazji dodać, że to iż wspólnik spółki albo jej członek zarządu posiada majątek nie ma znaczenia w przedmiotowej kwestii. Wspólnik bezwzględnie jest wolny od odpowiedzialności za długi spółki z o.o. Natomiast przeciwko członkom zarządu można skierować powództwo o zapłatę w przypadku jeżeli zarząd nie skierował na czas (albo w ogóle) wniosku o ogłoszenie upadłości.

W takim wypadku zarząd ponosi odpowiedzialność za długi spółki wobec jej wierzycieli (jest to subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i możliwa jest także pozasądowa (przedsądowa) windykacja przeciwko nim, ale ostrożnie, gdyż dopiero roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym będzie wiążące. Dopóki to nie nastąpi, to brak jest pewności co do tego, czy faktycznie takie roszczenie w stosunku do członków zarządu spółki przysługuje. W praktyce bardzo często trzeba sięgać po ten instrument prawny umożliwiający dochodzenie zapłaty od członków zarządu spółki i jest to generalnie skuteczny sposób (poza przypadkami w których zarząd spółki to osoby – „słupy”) egzekucji zarówno takich roszczeń jak kredyty, jak też te z tytułu niezapłaconych faktur.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 7 Ocena średnia: 4.4]

04/02/2013

kategoria spółka z o.o.

Komentarze do 'Brak majątku spółki z o.o. a upadłość'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Brak majątku spółki z o.o. a upadłość'.

 1. Ale nawet jak majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, to może starczyć na zaspokojenie niewielkiego wierzyciela.

  Ostatnio zetknąłem się ze spółką, która złożyła w terminie wniosek o upadłość, ale sąd go odrzucił właśnie z powodu braku majątku. Sądziłem, że spółka istnieje tylko na papierze, a tu nagle czytam ogłoszenie o licytacji komorniczej jej ruchomości.

  dino

  4 Lut 13 22:22

 2. Oddalił wniosek a nie odrzucił, ale to szczegół. Istotnie, jest to możliwe, wszak np. 10 letni jakiś ford ma zapewne wartość zbyt niską by z sumy uzyskanej z egzekucji wystarczyło na koszty przeprowadzenia upadłości.

  admin

  4 Lut 13 22:26

Skomentuj