Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kiedy do prokuratury

skomentuj

Taki mail: Mam problem z nieuczciwą pożyczkobiorcą. Termin spłaty pożyczki określony w umowach i aneksie minął. Pieniędzy brak, dłużniczka milczy i nie odpowiada na moje próby ugodowego rozwiązania problemu. Rozważam możliwość złożenia doniesienia do prokuratury popełnienia oszustwa z art.286 paragraf 1. Posiadam w pamięci telefonu sms’y które kreowały inny obraz stanu majętności niż w rzeczywistości. Dłużniczka prawdopodobnie zmieniła także adres zamieszkania nie informując mnie o tym, a tego wymaga jeden z punktów umów. W związku z zaistniałymi faktami zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy mogę skorzystać z Waszych usług po złożeniu do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania? Jeżeli jest to możliwe to proszę mi określić warunki finansowe z podkreśleniem kosztów wstępnych, które muszę pokryć aby móc skorzystać z Państwa usług? Załączam Państwu fotografie umów i aneksu. Kontakt do dłużniczki: …

A potrafi Pan aktualnie wykazać, że jej stan majątkowy (dochodów) uniemożliwia wyegzekwowanie pożyczki? Jeżeli bowiem nie, to prokuraturę powiadomiłbym dopiero po ewentualnej bezskutecznej egzekucji komorniczej kiedy to formalnie od komornika wiadomo będzie, że dłużniczka oficjalnie nie ma mienia i dochodów. W przeciwnym wypadku prokuratura najpewniej teraz umorzy postępowanie odsyłając Pana na drogę cywilną i niedopatrując się znamion przestępstwa (dłużniczka ani chybi zapewni zezna na przesłuchaniu że ma zamiar oddać pieniądze tylko że np. ma chwilowe kłopoty). Jeżeli postępowanie zostanie teraz umorzone, to jeśli później ponownie Pan złoży Pan doniesienie powołując się na nowe ustalenia (bezskuteczna egzekucja komornicza), to zapewne odpiszą Panu że postępowanie było już prowadzone i odmówią ponownego zajęcia się tą sprawą. Co prawda, teoretycznie pojawienie się nowych istotnych okoliczności uzasadnia prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy ale w praktyce nie liczyłbym, że tak się stanie.

Co do windykacji, to możemy sprawę przyjąć, bo i od formalnie niewypłacalnych dłużników udaje się odzyskiwać pieniądze, kwestia wywarcia odpowiednich nacisków.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/02/2013

kategoria: wyłudzenie

Skomentuj