Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości

skomentuj

Taki mail:

Posiadamy tytuł wykonawczy na kwotę 20.491 zł wraz z odsetkami i kosztami sądowymi od: … Dnia … 2011 r. Sąd Rejonowy w Radomiu ogłosił upadłość dłużnika a następnie sąd wyższej instancji to postanowienie uchylił. Nie prowadzone było jeszcze postępowanie egzekucyjne. Czy możemy w takiej sytuacji zlecić windykację dłużnika? Jeśli Państwo jesteście zainteresowani windykacją tej wierzytelności, to proszę o przedstawienie propozycji warunków umowy.

Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości skutkuje w każdym przypadku przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W takiej sytuacji możliwe jest zarówno prowadzenie windykacji jak i komorniczego postępowania egzekucyjnego w stosunku do takiego dłużnika.

Styczeń 25th, 2013 at 4:18 pm

kategoria: upadłość

Skomentuj