Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną

skomentuj

Taki mail: W związku z tym, iż nie udało mi się skontaktować z Państwem drogą telefoniczną- numer był wielokrotnie zajęty, chciałabym drogą mailową dowiedzieć się, czy Państwa firma podjęłaby się próby wyegzekwowania należności od klienta indywidualnego- zasądzonej w 2002 roku, oddanej przez mojego prawnika do egzekucji komorniczej w sierpniu 2003 roku – do dnia dzisiejszego bezskutecznej z powodu pierwszeństwa US i ZUS-u które wówczas również wystąpiły o egzekucję należności z wynagrodzenia dłużnika. Dług podstawowy wynosi 2100,00 zł a odsetki ustawowe narastają od dnia 11 maja 2001 roku – dług powstały w wyniku braku płatności za czynsz oraz media wynajmowanego wówczas przez dłużnika mieszkania. W moim posiadaniu jest wyrok sądowy, wniosek mojego prawnika do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz postanowienie sądu o powierzeniu egzekucji Urzędowi Skarbowemu. Pozostałe dokumenty tej sprawy znajdują się w Kancelarii Prawniczej, z której korzystam. Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy,

Nieciekawa sytuacja, bo nastąpił zbieg egzekucji i ów wierzyciel z tytułu umowy najmu nie otrzyma ani złotówki dopóki wszystkie roszczenia Skarbu państwa (zapewne z tytułu składek ZUS lub podatków albo obu tych rodzajów roszczeń) nie zostaną wyegzekwowane od dłużnika. W takich przypadkach wysyłamy do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i odzyskujemy pieniądze innymi sposobami, ale zgodnie z prawem. Windykacja bezpośrednia, upublicznianie zadłużenia, w tym obowiązkowo giełda długów i ewentualnie zawiadomienie o podejrzeniu wyłudzenia usługi najmu, jeżeli wiadomo już, że dłużnik był niewypłacalny zanim zawarł umowę najmu (wiedział więc, że nie będzie regulował czynszu).

kategoria: komornik

Skomentuj