Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Warunkowa zapłata

skomentuj

Taki mail: Od zeszłego roku mam problem z kontrahentem co do jego zapłaty za dostarczony materiał. Z dokumentacji potwierdzającej transakcje posiadam podpisane kopie faktur. Dla zobrazowania wielkości długu załączam wezwanie do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi. Podaję dane dłużnika i kontakt telefoniczny: … Pan … jest ponadto Prezesem Zarządu firmy … Sp. z o.o. KRS: …, w której to członkiem jest też Pan …, a przedstawiany poniżej przeze mnie jako właściciel firmy …. Zobrazuję całą sytuację. Zwrócił się do mnie Pan … właściciel  firmy …, z którym już wcześniej współpracowałem, że przystępuje do wykonania prac budowlanych dla inwestora, ale zapłatę za dostarczone materiały wniesie jego zaprzyjaźniony kolega prowadzący własną firmę remontowo-budowlaną, a obecnie mój dłużnik …. Panowie przedstawili się jako wspólnicy do tego zadania i firma …, wobec problemów Pana … ze wstępnym finansowaniem prac, miała zabezpieczyć temat od strony finansowej.

Spotkaliśmy się we trójkę, zapoznałem się z właścicielem firmy …, omówiliśmy zasady współpracy. Pierwsza partia materiału została dostarczona po wpłacie na moje konto firmowe przedpłaty od firmy … w wysokości 12500zł. Pozostała kwota i druga faktura za dostarczony materiał były z odroczonym terminem płatności. Do chwili obecnej pomimo rozmów z obydwoma Panami nie otrzymałem pozostałej części zapłaty. Właściciel firmy … nie chce zapłacić faktur twierdząc, że nie otrzymał od wspólnika pieniędzy, a Pan … twierdzi, że rozliczył się ze wszystkiego.  Wszystkie rozmowy i spotkania z dłużnikiem nie przynoszą żadnego skutku, brak jest Najmniejszych nawet deklaracji spłaty a ja nie mam pieniędzy na bieżące wydatki firmowe i musiałem wziąć drogi kredyt dla firmy. Nie widzę innego rozwiązania jak przekazać Sprawę do firmy windykacyjnej. Proszę o ocenę sytuacji.

Jeżeli nie istnieje odrębna umowa, w której strony określiłyby taki warunek zapłaty, jak ten który podnosi ten właściciel firmy, to taki warunek nie może być brany pod uwagę i należy się Panu bezwarunkowa zapłata. Formalnie dłużnikiem jest ten, który podpisał faktury a więc zaakceptował tym samym rachunki do zapłaty.

kategoria: faktura

Skomentuj