Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik z kafejką internetową

skomentuj

Taki mail: Witam, … się kłania z Kamiennej Góry; w związku z problemem dotyczącym niemożności odzyskania części pożyczki gotówkowej, zwracam się do Państwa z pytaniem o możliwości jej wyegzekwowania. Dłużnik jest osobą prywatną, ale wedle mojej wiedzy jest właścicielem kafejki internetowej (dzwoniłem dziś do tej kafejki, ale Pani powiedziała, że szefa nie ma). Drugi dłużnik, to też osoba prywatna; uszczegółowiając to są bracia, gdyż umowę pożyczki mam podpisaną z oboma. Umowa była zawarta 30 kwietnia 2006 na 6 miesięcy (do 30 pazdziernika 2006), a wysokość oprocentowania ustalono na 25% w skali rocznej (przy czym zakładam, że kapitalizacja następuję po 6 miesiącach, zgodnie z okresem na jaki została zawarta); tego co w nawiasie w umowie nie ma; umowa była zawarta na 50000, czyli zgodnie z umową do końca pazdziernika 2006 powinienem otrzymać 56250; kwoty tej w terminie nie otrzymałem, obaj powiedzieli, żebym jeszcze poczekał; w związku z tym 56250 biegło na następny okres półroczny, czyli do końca kwietnia 2007, co daje łącznie sumę 63281,25 zł; kwoty znów nie otrzymałem; potem (nie pamiętam dokładnie, mógł być to czerwiec, lipiec albo sierpień ) otrzymałem 10000, a następnie , chyba w sierpniu 50000; podpisałem tylko kawałem papierka pt. otrzymałem 50000 i podpis; wyszło mi mniej więcej, że na koniec września 2007 roku powinienem był mieć 68554 zł; w związku z oddaniem 60000, zostaje 8554 do oddania, co do końca marca 2009 daje kwotę ok. 12179 (przyjmując 25% stopę procentową w skali rocznej z półroczną kapitalizacją odsetek); obiecywali, obiecywali i nic; komórki zmienili, ale adresy obu panów posiadam i jak wspomniałem jeden z nich jest właścicielem (tak zakładam) kafejki internetowej w innym mieście niedaleko Kamiennej Góry a mianowicie w Wałbrzychu. Chciałbym zapoznać się z Państwa opinią co do możliwości wyegzekwowania powyższej kwoty (lub zbliżonej).

Wydaje się, że w umowie pożyczki zawarł Pan odsetki nieco wyższe od maksymalnych a więc określane potocznie jako lichwiarskie. Odsetki maksymalne to wynoszące równowartość czterokrotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Sąd obniżyłby te odsetki do wysokości odsetek umownych – maksymalnych. Natomiast fakt posiadania przez jednego z dłużników kafejki internetowej, niekoniecznie musi oznaczać, że posiada on majątek wystarczający do ściągnięcia z niego pożyczki. Lokal może nie być jego tylko go wynajmuje, wyposażenie też, a zwłaszcza komputery – mogą być wzięte w kredyt albo w leasing. Jeżeli nawet należą do dłużnika to ich wartość może być niewielka, jeśli nie są nowe.

kategoria: majątek

Skomentuj