Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tytuł wykonawczy a przedawnienie

skomentuj

Roszczenia stwierdzone prawomocnymi nakazami zapłaty, wyrokami i ogólnie tytułami wykonawczymi, też przedawniają się. Nie wiedział o tym albo zapomniał autor tego maila wysłanego do nas:

Jestem wierzycielem prywatnym i posiadam nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 24 stycznia 1994r. na kwotę 2.000.000.000; złotych wraz z należnym odsetkami począwszy od dnia 21 listopada 1992r. Według dzisiejszych pieniędzy to kwota 200.000; zł.

Było prowadzone postępowanie egzekucyjne, które zostało 13 kwietnia 2000r. zawieszone a następnie 26 kwietnia 2001r. umorzone przez komornika z powodu bezskutecznej egzekucji.  Czy Wasza Firma jest zainteresowana takimi długami tym bardziej, że w internecie pojawiła się informacja, że mój dłużnik rozpoczął działalność gospodarczą polegająca na handlu samochodami i furgonetkami.

Nakaz zapłaty Sygn. Akt I Nc … z dnia 24 stycznia 1994r. wystawiony jest na nazwisko … ur. … ostatnie zamieszkanie jakie znam to … a w ostatnim protokole komornika widnieje adres gdzie zamieszkiwał : Ostrołęka i pod tym adresem jest chyba zarejestrowana ta wspomniana działalność gospodarcza : NIP … Regon : …

Proszę o informację dotyczącą możliwości egzekwowania tego długu przez Waszą Firmę i jakie formalności musiałbym spełnić…

Bieg przedawnienia zaczął biec ponownie i od początku od daty zwrócenia przez komornika wierzycielowi tytułu wykonawczego. A wystarczyło jeszcze chociaż na początku 2011 roku znów złożyć u komornika wniosek egzekucyjny z nakazem zapłaty i po wszczęciu przez komornika postępowania egzekucyjnego automatycznie bieg przedawnienia zostałby wstrzymany i dopiero po ponownym zwróceniu wierzycielowi tytułu zacząłby biec od początku, „od zera”. A tak, jak jest teraz to pozostaje ewentualnie rejestr dłużników oraz inne niekonwencjonalne, byle tylko w granicach prawa czynności windykacyjne. Dług wciąż istnieje ale ale gdy dłużnik zechce, to prawnie uniemożliwi jego komorniczą egzekucję.

Styczeń 18th, 2013 at 10:19 pm

kategoria: przedawnienie

Skomentuj