Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dobrowolne poddanie się egzekucji długu

skomentuj

Na jednym serwisie z poradami dla dłużników, pewna pani żaliła się zaskoczona, że bank bez jej wiedzy skierował egzekucję jej kredytowego długu do komornika i pytała, czy to jest zgodne z prawem, że ona jako dłużnik nie została poinformowana o sprawie sądowej i nie wiedziała o tym, że został już wydany przeciwko niej tytuł wykonawczy. Tak, jest to zgodne z prawem i procedurami bankowymi. Kredyty bankowe jako wierzytelności – roszczenia mają to do siebie, że wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego odbywa się bez informowania o tym kredytobiorcy – dłużnika. Dlatego dłużnik może zostać zaskoczony faktem wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego.

A na tej stronie teraz pragnę poinformować że i wierzyciele prywatni lub z tytułu prowadzonej przez Was działalności gospodarczej) też możecie tak zaskoczyć Waszego dłużnika a dokładniej komornik któremu zlecicie egzekucję długu. Pod warunkiem, że zanim powstanie Wasza wierzytelność, nakłonicie drugą stronę jako przyszłego Waszego dłużnika, do dobrowolnego poddania się egzekucji w stosownym dokumencie w formie aktu notarialnego, oczywiście na wypadek niezapłacenia w terminie umownym należności do której odwołuje się oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Posiadając taki dokument, wierzyciel może po bezskutecznym upływie terminu zapłaty postąpić jak bank gdy chodzi o kredyt. Kieruje dokument do sądu by uzyskać nadanie klauzuli wykonalności takiemu dokumentowi sąd nada ją też bez informowania o tym dłużnika. Oprócz ewentualnych pozytywnych skutków egzekucyjnych wynikłych z zaskoczenia dłużnika egzekucją, ważne jest bodaj przede wszystkim to, że wierzyciel nie musi brnąć przez drogę sądową po tytuł wykonawczy jak to bywa w sprawach o zapłatę na podstawie „gołej” umowy pożyczki albo faktury, kiedy traci cenny czas na uzyskanie tytułu wykonawczego. A w sprawach w których dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, oczekiwanie na tytuł wykonawczy może trwać przez wiele miesięcy i dłużej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

18/01/2013

kategoria komornik

Skomentuj