Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zmiana komornika wobec egzekucji należności publicznoprawnych

skomentuj

I taki mail: Zwracam się do państwa z prośbą o egzekucję długu. Poniżej przedstawię, na razie krótko, całą sprawę. Dotyczy ona długu prywatnego. W lipcu 2003 roku udzieliłem pożyczki gotówkowej mojemu byłemu pracodawcy (…, Inowrocław) w wysokości 10.000 zł. Jej celem było opłacenie wadium przetargowego. Pracodawca zobowiązał się pisemnie do zwrotu pożyczki najpóźniej do 21 lipca 2003 r. W tej sprawie było postępowanie sądowe. Sąd doprowadził do ugody i zobowiązania się dłużnika do zwrotu pożyczki w 4 ratach. Dalej nastąpiło postępowanie komornicze (Komornik sądowy w Inowrocławiu). Jednakże komornik w listopadzie 2008 r. umorzył sprawę twierdząc, że nie jest możliwe ściągnięcie długu. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ sprawa ciągnęła się m.in. dlatego, że pierwszeństwo w egzekucji długów miał Urząd Skarbowy i ZUS. Ja musiałem cierpliwie czekać.. Mniemam, że mogło dojść do porozumienia komornika z właścicielem firmy. Firma nadal funkcjonuje, właściciel śmieje się z wymiaru sprawiedliwości i ze mnie. Proszę o informację, czy jest możliwe przejęcie tej sprawy przez Waszą firmę. Dysponuję pełną dokumentacją w sprawie.

Istotnie, zaległości publicznoprawne korzystają z pierwszeństwa w egzekucji przed prywatną pożyczką. Jeżeli jednak już zostały wyegzekwowane to może Pan ponownie złożyć wniosek o egzekucję Pana należności z tytułu pożyczki. Jeżeli nie ma Pan zaufania do komornika który wówczas prowadził egzekucję, to może Pan złożyć wniosek egzekucyjny do innego komornika.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

17/01/2013

kategoria komornik

Skomentuj