Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Daniel Wencel, Radom. Kwota 12.201,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług do sprzedania: dłużnik Daniel Wencel urodzony w 1981 roku, zam. Radom. Kwota główna długu to 12.201,00 zł. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 24 czerwca 2013 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny.

Dług był egzekwowany przez komornika, ale zupełnie bezskutecznie; komornik w dniu 30 czerwca 2014 roku wydal postanowienie o umorzeniu egzekucji. Wcześniej tj. dnia 10 czerwca 2014 roku komornik poinformował wierzyciela o tym, że dłużnik zatrudniony jest na 1/4 etatu z wynagrodzeniem minimalnym czyli wolnym całkowicie od egzekucji. Egzekucja z wierzytelności w Urzędzie Skarbowym bezskuteczna – dłużnikowi nie przysługuje nadpłata. Brak wskazanego rachunku bankowego dłużnika oraz aktualnych płatników dłużnika. Dłużnik nie wystąpił jako strona w czynnościach cywilnoprawnych. Nie odnotowano deklaracji VAT 23, VAT 24, zgodnie z którą dłużnik wykazałby nabycie środków transportu. Dłużnik, jak wynika z CEPiK, jest właścicielem samochodu Volkswagen Vento z 1996 roku. Dłużnik zgodnie z informacją z Urzędu Miasta, nie figuruje w operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciel, współwłaściciel ani użytkownik wieczysty nieruchomości. Egzekucja z rachunków bankowych ujawnionych poprzez system OGNIVO bezskuteczna. W rozmowie telefonicznej z dłużnikiem ustalono, że dłużnik pracuje na 1/4 etatu, majątku nie posiada. Kontakt z pełnomocnikiem wierzyciela: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/01/2013

kategoria dłużnicy

Skomentuj